Fortum och Seabased vågkraftspark - ett av de prioriterade projekten från Energimyndigheten

Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten bekräftade idag på en pressträff i Lysekil att den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäs kommun blir ett av de prioriterade projekt som kan få del av stödet för ny energiteknik. Det var i maj i år som Seabased Industry tillsammans med Fortum lämnade in en ansökan till Energimyndigheten om investeringsstöd. Det blir världens största fullskaliga anläggning i sitt slag. Den totala investeringen är på cirka en kvarts miljard kronor. Effekten blir ca 10 MW och årsproduktionen ca 25 GWh vilket motsvarar behovet hos drygt 1000 eluppvärmda villor (25 000 KWh) 400-500 aggregat kopplas samman i en park

- Det är mycket glädjande att vågkraftsprojektet är ett av de prioriterade projekten. Nu fortsätter den formella processen. När den slutligt är klar kan arbetet börja på allvar med projektering och tillståndsfrågor innan vi kan realisera projektet. De tester som gjorts hittills gör att vi bedömer att steget från test till fullskalig anläggning är möjligt, säger Christian Lundberg, vd Fortum Sverige. Vatten i rörelse innehåller mycket energi. Enbart i Östersjön skulle vågkraften kunna tillgodose de svenska hushållens elbehov. Den totala potentialen för vågkraften beräknas vara 10 procent av världens behov. - Vågkraften har en stor potential att bidra som en förnybar energikälla i vårt elsystem och det finns goda möjligheter att utnyttja denna potential. Genom e fullskalig anläggning kommer vi att lära oss hur flera aggregat samverkar och hur vi på ett effektivt sätt kan bygga, driva och underhålla en anläggning. Demonstrationsanläggningen blir ett steg närmare en kommersialisering, fortsätter Christian Lundberg. Fortums mål är att bli ett företag med en produktion helt utan koldioxidutsläpp. Vågkraften är en av flera viktiga satsningar. Idag är Fortum det näst bästa energiföretaget i Europa med 92 procent koldioxidfri elproduktion med 46 procent från förnybara energikällor. Bakgrund: Energimyndigheten har fått i uppdrag att stötta och stimulera utvecklingen av kommersiellt gångbar förnyelsebar energiproduktion genom investeringsstöd. Myndigheten har under våren pekat ut sex projekt som särskilt intressanta, Fortums och Seabased Industrys projekt är ett av dessa. Seabased Industry AB är ett Uppsalabaserat företag som utvecklar en ny teknik för att utvinna energi ur havsvågor. Företaget är nära kopplat till den forskning om vågkraft som sker vid Uppsala universitet. För mer information, kontakta Agneta Molinder, presschef Fortum, 070-3445332

Om oss

FortumFortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar