Fortums koncernchef Tapio Kuula på Fortums bolagsstämma: EU bör ange delmål för minskade utsläpp

- EU bör inte dra ut på tiden med att sätta upp delmål som är tillräckligt ambitiösa för att nå målet om minskade CO2-utsläpp med 80-95% till år 2050, konstaterade koncernchefen Tapio Kuula på Fortums bolagsstämma.

- Detta skulle både främja användningen av befintliga tekniker för att minska utsläpp och påskynda utvecklingen och användandet av nya. Och om detta gjordes, skulle det inte längre finnas ett behov av separata mål för förnybar energi och energieffektivitet. Det skulle tydliggöra fastställda politiska mål och samtidigt medföra både ökad effektivitet och betydande kostnadsbesparingar, konstaterade Tapio Kuula.

I fråga om Europas energimarknader pekade Tapio Kuula på långsiktigheten i energibranschens investeringar.

- Jag anser det mycket viktigt att utvecklingen av Europas energimarknader är marknadsdriven, långsiktig och att spelreglerna är harmoniserade. Större välfungerande marknader gynnar både kunder, samhälle och miljö. De möjliggör rätt investeringar på rätt plats till lägsta möjliga kostnad.

Fortum Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Koncernchefens anförande i sin helhet finns på Fortums web www.fortum.com/agm

 

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera