Fortums undersökning visar: Underlätta för svenskarna att bli elproducenter

Konsumenter vill producera och sälja el, men för att det ska bli verklighet behöver staten och energibolagen ta sin del av ansvaret. 8 av 10 svenskar anser att staten bör uppmuntra utvecklingen av smartare elnät. Det visar en ny undersökning som Cint gjort på uppdrag av Fortum. Smarta nät möjliggör för konsumenter att bli elproducenter och därmed bidra till en miljövänligare energiproduktion i Sverige.

I en internationell jämförelse av så kallade smarta nät så ligger Sverige efter. Men regeringen har påbörjat sitt arbete med bland annat stöd för installation av solceller. Svenskarna vill också att staten uppmuntrar denna utveckling. Dessutom stöder 8 av 10 även energibolagens satsning och investering i att utveckla näten till att bli smartare, vilket är nödvändigt om effekterna av den småskaliga produktionen ska bidra till att reducera koldioxidutsläppen. – För att främja den här utvecklingen behövs framförallt en samverkan mellan energibolagen, staten, myndigheter och även konsumentorganisationer. Det måste vara enkelt för konsument att investera i denna typ av energiproduktion hemma. Det gäller inte bara ekonomiska incitament utan även ett förenklat regelsystem, säger Christian Lundberg, VD Fortum Sverige. Av undersökningen framgår att de statliga insatserna som anses viktigast är ekonomiskt stöd till de som väljer att producera egen energi och forsknings- och utvecklingsstöd till företag som tar fram småskaliga lösningar. – Det pågår stora förändringar i energisamhället både för oss som energibolag och för konsumenterna. Utvecklingen med smarta nät kommer att leda till många förändringar. Det är en oerhört spännande utveckling som pågår och vi behöver säkerställa att Sverige inte hamnar efter i utvecklingen, säger Christian Lundberg. En utvecklad marknad för småskaligt producerad energi förutsätter att elnät, elmätare och lagringsformer av energi utvecklas - det som brukar kallas smarta nät. Den förutsätter också att kunden enkelt och säkert kan sälja sin energi. 9 av 10 säljer gärna sin närproducerade energi till energibolagen. Som energibolag vill Fortum vara med och ta ansvar för att utveckla den nya marknad som då uppstår. Fortum arrangerar ett seminarium i Almedalen om småskalig elproduktion och smarta nät. Seminariet ”En (r)evolution inom energibranschen” hålls på Knägränd 4 kl 10.30-12.00. Till seminariet presenteras rapporten ”En klok energianvändning kräver smartare nät - En rapport om hur energi ska kunna produceras mer småskaligt och distribueras mer effektivt”. Rapporten och bilder finns för nedladdning på www.fortum.se/press Media är välkomna att närvara på seminariet. Tid för intervjuer finns efter seminariet.

Om oss

FortumFortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar