Frukostseminarium – om den nordiska vattenkraften

Vilken betydelse har den nordiska vattenkraften för miljön, samhället och energisystemet?

Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus presenterar den tredje rapporten i serien Fortum Energy Review som handlar om den nordiska vattenkraften, dess betydelse och vilka utmaninar vi står inför om vi vill utveckla vattenkraften för att möte ökande miljökrav och samtidigt möjliggöra ett helt förnybart energisystem.

Robert Andrén, chef för energienheten på Miljö och Energidepartementet kommer tillsammans med Mats Odell (KD), bl.a. med erfarenhet från minister poster och som ordförande för näringsutskottet och  Mattias de Woul, programansvarig hållbar energi och klimat på Världsnaturfonden,  att diskutera kraven på den nordiska vattenkraften och behovet av att utveckla den.

Frukostseminariet hålls den 18 novembers klockan 08.30-09.30 i World Trade Center,  lokal Manhattan (ingång från Kungsbron). Kaffe och smörgås serveras från 8.00.

Anmälan sker till Ellinor.Denter@fortum.com senast tisdag den 17 november.

Välkomna!

Per Langer                          Birgitta Resvik
VD Fortum Sverige          Chef för samhällskontakter Fortum Sverige

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Dokument & länkar