Handels- och industriministeriet har gett sitt utlåtande om Fortums miljökonsekvensbedömningsprogram för Lovisa 3

Handels- och industriministeriet (HIM) har i går den 16.10.2007 gett sitt utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning gällande Fortum Power and Heat Oy:s tredje kärnkraftverksenhet i Lovisa och projekt i anslutning till dessa. I sitt utlåtande konstaterar HIM att miljökonsekvensbedömningsprogrammet uppfyller de innehållsmässiga kraven i MKB-lagstiftningen och att det har behandlats på det sätt, som lagstiftningen förutsätter.

Fortum fortsätter att göra miljökonsekvensbedömningen på basen av bedömningsprogrammet, avgivna utlåtanden och pågående utredningar. Miljökonsekvensbedömningen är enligt uppgjorda planer färdig före nästa sommar.

Tilläggsuppgifter:

Projektchef Reko Rantamäki, tfn 040 829 7587
Utvecklings- och kommunikationschef Peter Tuominen, tfn 050 452 4760

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera