Höjd dammsäkerhet målet när Fortum renoverade dammluckorna på Svarthålsforsens kraftstation

Fortum avslutar innan årsskiftet arbetet med dammluckorna vid Svarthålsforsens vattenkraftstation i Indalsälven i Ragunda kommun. Kraftverket byggdes 1950-1954, och renoveringen innebär höjd dammsäkerhet. 22,5 miljoner kronor har investerats i projektet.

- Säkerheten vid våra kraftverksdammar är hög, det vi gör med denna typ av förstärkningar är att vi höja den ytterligare, säger Fortums Robert Bronegård som ansvarat för projektet.

Svarthålsforsen är ett strömkraftverk, det vill säga, det finns inget magasin för att lagra vatten vid höga flöden. Därför blir det extra viktigt att dammluckorna fungerar optimalt. Genom att Fortum nu installerat separat hydralstyrning för var och en av de tre dammluckorna, istället för som tidigare endast ett hydralaggregat som styrde alla luckor, ökas dammsäkerheten då det säkerställer att luckorna fungerar optimalt. Samtidigt som detta arbete utfördes så renoverades även själva luckorna genom blästring, målning, upprustning, och åtgärdande av mindre läckage. Investeringen har legat på ca 22,5 miljoner kronor.

-Genom att investera i modernisering och renovering av vattenkraftverken säkerställer vi att de kan fortsätta producera förnybar el under lång tid framöver. Vattenkraften har varit helt avgörande för att göra Sverige till en föregångare inom förnybar energiproduktion, och kommer att fortsätta vara avgörande i det nya förnybara energisystem som nu växer fram, säger Robert Bronegård.

Fortum har även fattat beslut om ytterligare modernisering av Svarthålsforsens kraftstation. Två av de tre turbinerna i kraftverket ska bytas ut samtidigt som nya generatorer installeras. Detta innebär även en ökad livslängd för verket. För Fortums kunder innebär det att de kan fortsätta att få förnybar el från Svarthålsforsen under lång tid framöver.

För mer information kontakta:
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige 070 214 75 45

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se


Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera