Höljesdammen

Ombyggnaden av Höljesdammen är nu i full gång. Dammen som är en av Sveriges största ligger i Värmlandskommunen Torsby nära den norska gränsen. Ägaren Fortum investerar närmare en halv miljard kronor på att förstärka dammen och bygga en nytt utskov där vattnet kan släppas igenom. När projektet är klart kommer dammen att klara det största vattenflödet som kan uppstå på tiotusen år.

Arbetet med att bygga om Höljesdammen påbörjades redan under år 2006 men det var först under våren 2012, efter det att miljötillstånd beviljats, som de verkliga arbetena kunde påbörjas. Projektet tar fyra år att genomföra ska vara klart i slutet av 2015. Just nu färdigställs de fångdammar som ska göra det möjligt att arbeta vidare med att bygga nytt utskov och dammlucka när dammen fylls med vatten i samband med vårfloden.

Så här långt har allt gått enligt plan och vi har klarat av det största orosmomentet tekniskt och tidsmässigt som var att schakta bort berg i en mycket brant slänt utmed den gamla utskovsrännan. Nästa stor utmaning i projektet blir att gjuta tjugotusen kubikmeter betong för den nya utskovsrännan och stomme för en ny dammlucka. Betongen till bygget kommer att produceras på plats för att säkra kvaliteten och minska miljöpåverkan från transporter,” berättar Fortums projektledare Gunnar Henriksson.

Projektet genomförs i tre faser schaktningsarbeten, betongarbeten och slutligen tekniska montage bl.a. montering av den nya dammluckan. Fram till nu har 120 000 m3 fastberg sprängs bort för att göra plats för en ny dammlucka och ett större utskov. De bergmassor som tagits bort har använts bl.a. till att förstärka dammens erosionsskydd.

Vi måste hela tiden fokusera på säkerheten. Det gäller både dammsäkerheten under byggtiden och arbetsskyddet. Det har arbetsmiljömässigt förekommit incidenter men vi har fortfarande inte så mycket som en timmes sjukskrivning på grund av olyckor bland de åttio personer som hittills arbetat på platsen,” säger Gunnar Henriksson.

Dammsäkerheten är redan i dagsläget mycket hög. Bakgrunden till att man vill höja säkerheten ytterligare är att branschen gemensamt, bland annat med hänsyn till den pågående klimatförändringen, tagit fram nya gemensamma riktlinjer. Enligt de nya riktlinjerna ska en damm som Höljes kunna hantera det största vattenflöde som kan tänkas uppstå under en tiotusenårsperiod.

För ytterligare information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn 0702-98 41 25

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar