Lugnet före Vårfloden

Vårfloden utgör många år en utmaning för såväl närboende till älvar och vattendrag som för räddningstjänst och vattenkraftsföretag. I år tyder de flesta tecken på en lugn vårflod.

Enligt SMHI:s senaste lägesrapport pågår snösmältningen i Östra Götaland och Svealand. Övriga Götaland och delar av Svealand har barmark. Snösmältningen har hittills skett utan någon större ökning av flöden i vattendragen. Generellt är risken för kraftig vårflod under eller kring det normala. I östra Södermanland, östra Uppland och i mindre vattendrag längs norrlandskusten är risken för kraftig vårflod högre eftersom det finns mer snö där än normalt.

Hur omfattande vårfloden faktiskt blir påverkas framförallt av hur mycket snö det finns, dygnsmedeltemperaturen och hur mycket nederbörd som faller under vårflodsperioden. Just nu ser det ut att bli en lugn vårflod men situationen kan förändras exempelvis om snösmältningen hastigt ökar i tillrinningsområdena kombinerat med stora regnmängder ”, säger Jens Bjöörn som är kommunikationschef för Fortums svenska kraftproduktion.

Fortum, som har vattenkraftverk i framförallt Gullspångsälven, Klarälven, Dalälven, Indalsälven, Ljusnan och Ljungan, följer utvecklingen av vårfloden och gör egna prognoser baserade på underlag från bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen. Prognoserna ökar förutsättningarna till att vidta åtgärder för att möta vårfloden

De flesta känner till konsekvenserna av en omfattande vårflod, men även en liten vårflod kan få konsekvenser inte minst för nivån i vattenmagasinen och därmed elproduktionen. Det har varit torrt och kallt, behovet av el för uppvärmning har varit högt. Därför har vi för årstiden låga nivåer i våra vattenmagasin”, säger Jens Bjöörn

För ytterligare information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn 0702-98 41 25

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Dokument & länkar