Lyckad projektstart för Fortums "virtuella kraftverk" - närmare hundra Stockholmshushåll deltar

I projektet ingår närmare hundra hushåll. Genom fjärrstyrning av deras varmvattenberedare stängs de av och på vilket skapar ett virtuellt kraftverk vars effekt - eller uteblivna effekt - kan säljas på marknaden för automatisk reglerkraft. I torsdags eftermiddag lades det första budet på 0,1 MW och det är första gången i Sverige som hushållsanvändning säljs på detta sätt under verkliga förhållanden.

- När det första budet lades ut på frekvensregleringsmarknaden var det starten på den två månader långa testperioden, därefter följer en utvärdering, säger Staffan Sandblom projektledare på Fortum.

Projektet drivs av Fortum och Svenska Kraftnät tillsammans och båda delar uppfattningen att det är bra att projektet sker under verkliga förhållanden inom de regelverk som finns. Då går det att utvärdera såväl ett tekniskt som ekonomiskt perspektiv. För Svenska Kraftnät är det även viktigt att lära sig mer om hur hushållens elkonsumtion kan användas i regleringssyfte.

– Vi vill lära oss hur vi kan utnyttja den konsumtion som hushållen står för som en reglerresurs för att upprätthålla balansen i elsystemet, säger Linda Thell, Svenska kraftnäts projektledare.

Behovet av mer flexibilitet är stort när energisystemet blir alltmer komplext med mer väderberoende produktion som ger större förändringar i produktionen. Genom att styra, i praktiken stänga av eller senarelägga, konsumtion på ett sådant sätt att det inte märks för konsumenten frigörs effekt som kan användas för att upprätthålla balansen i elsystemet och komplettera vattenkraften, som idag balanserlar elsystemet.

För att förutsäga när och hur uppvärmningen i varmvattenberedarna ska stängas av eller sättas på ställs det stora krav på den tekniska plattformen, där mjukvaran är utvecklad av Tingcore och på installationsarbetena som görs av Relacom.

För mer information, kontakta gärna
Staffan Sandblom, projektledare, Fortum, tfn 070-344 55 78
Linda Thell, projektledare, Svenska Kraftnät, tfn 010-475 83 86
Per-Oscar Hedman, presschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Idag är 62% av vår elproduktion CO2-fri. Vår omsättning under 2016 uppgick till 3,6 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com
 
Följ oss gärna på Twitter och Facebook  

Taggar:

Om oss

FortumFortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera