Miljödomstolen ger klartecken för Höljesdammen

Miljödomstolen i Vänersborg har genom dom den 2 februari gett klartecken för renovering och ombyggnad av Höljesdammen i Torsby kommun. Fortum som äger dammen kan nu fortsätta satsningarna på att höja dammsäkerheten i enlighet med de skärpa regler som tagits fram bland annat med hänsyn pågående klimatförändringar.


I projektet ingår bland annat att bygga en ny dammlucka, göra sidorännan dubbelt så stor och förstärka dammens skydd mot erosion. Total kommer Fortum att investera närmare 450 miljoner kronor under de fyra år som projektet beräknas ta. Under denna tid skapas arbetstillfällen för ett femtiotal personer.

-        Vi påbörjade det här projektet redan 2006 med en förstudie därför känns det väldigt bra att vi fått miljötillståndet. Nu inleder vi med schaktningsarbeten som är den första av projektets tre faser, sedan genomförs betongarbeten och slutligen genomförs tekniska montage bl.a. montering av den nya dammluckan, berättar Fortums projektledare Gunnar Henriksson.

De har framförts farhågor om att projektet eventuellt skulle påverka laxens möjlighet att vandra. Från Fortums sida menar man att fisket inte kommer att påverkas negativt en uppfattning som stöds av Miljödomstolen.

Miljödomstolen i Vänersborg har genom dom den 2 februari gett klartecken för renovering och ombyggnad av Höljesdammen i Torsby kommun. Fortum som äger dammen kan nu fortsätta satsningarna på att höja dammsäkerheten i enlighet med de skärpa regler som tagits fram bland annat med hänsyn pågående klimatförändringar.  

I projektet ingår bland annat att bygga en ny dammlucka, göra sidorännan dubbelt så stor och förstärka dammens skydd mot erosion. Total kommer Fortum att investera närmare 450 miljoner kronor under de fyra år som projektet beräknas ta. Under denna tid skapas arbetstillfällen för ett femtiotal personer.

-        Vi påbörjade det här projektet redan 2006 med en förstudie därför känns det väldigt bra att vi fått miljötillståndet. Nu inleder vi med schaktningsarbeten som är den första av projektets tre faser, sedan genomförs betongarbeten och slutligen genomförs tekniska montage bl.a. montering av den nya dammluckan, berättar Fortums projektledare Gunnar Henriksson.

De har framförts farhågor om att projektet eventuellt skulle påverka laxens möjlighet att vandra. Från Fortums sida menar man att fisket inte kommer att påverkas negativt en uppfattning som stöds av Miljödomstolen.

För mer information kontakta:

Gunnar Henriksson, projektledare Fortum Power, mobil: 070-5491275

Jens Bjöörn, kommunikation Fortum Power, mobil: 070-2984125

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Dokument & länkar