Miljödomstolen ger klartecken för vågkraftspark i Sotenäs kommun

Den 24 juni 2010 fick Seabased Industriy tillstånd att anlägga den planerade vågkraftsparken utanför Kungshamn i Sotenäs kommun. Fortum utreder möjligheterna att bygga vågrkraftparken i Sotenäs kommun tillsammans med Seabased Industry. 

Miljödomstolen ger tillstånd för en vågkraftspark på högst 420 vågkraftsaggregat och tillståndet gäller 20 år från det att domen vunnit laga kraft  

-Det här är ett positivt besked, nu granskas projektet av EU och sen kan vi ta beslut om att gå vidare med projektet, säger Göran Hult, senior advisor, Fortum Power.

Om projektet
Med tekniken, som inte är kommersiellt utvecklad ännu, byggs den planerade vågkraftparken upp till att bli världens största fullskaliga anläggning i sitt slag när 420 aggregat kopplas samman. Effekten blir ca 10 MW.
Mer att läsa.

För mer information kontakta
Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige - tel. 08 671 7134

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera