Negativt EU-beslut om sparade utsläppsrätter är ett nederlag för klimatet

Fortum ser EU-parlamentets beslut om att förkasta möjligheten att spara utsläppsrätter som ett nederlag för en gemensam europeisk klimatpolitik. EU-kommissionen har dock beslutat att inte dra tillbaka förslaget utan skickar tillbaka det för en ny runda till parlamentets ENVI-kommitté som behandlar frågor som berör miljö, hälsovård och matsäkerhet.

Även om EU fortfarande inte har tagit något slutligt beslut i frågan, är dagens beslut ett seriöst hot för det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, ETS, som är det mest kostnadseffektiva, klimatpolitiska instrumentet. Nästan alla marknadsbaserade investeringar inom EU ligger nu på is på grund av den rådande osäkerheten för framtidens energi- och klimatpolitik. Det negativa beslutet ökar ytterligare osäkerheten och det väntas dröja år innan den europeiska klimatpolitiken klarnar.

Fortum befarar att systemet för utsläppshandel i stället ersätts med alternativa och dyrare nationella politiska instrument och regelverk, vilket skulle splittra den interna energimarknaden ytterligare. Om ETS-systemet försvagas, är risken stor att det i sin tur kommer att leda till att varje enskilt land var för sig stakar ut sin egen väg med skatter på koldioxidutsläpp och andra klimatåtgärder. Denna utveckling gynnar varken samhället eller enskilda konsumenter.

Fortum strävar efter att bidra till att minska klimatpåverkan och anser att handelssystemet är det centrala politiska instrumentet. Det är ett effektivt system för att öka konkurrenskraften för energislag med låga eller obefintliga koldioxidutsläpp och det bidrar samtidigt till att vi når klimatmålen på ett kostnadseffektivt sätt.

För mer information, kontakta gärna:
Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter, Fortum Sverige, tfn 070-593 81 61, birgitta.resvik@fortum.com

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Dokument & länkar