Pekka Lundmark utsedd till Fortums nye VD och koncernchef

Pekka Lundmark, civilingenjör, 51, har utsetts till VD och koncernchef för Fortumkoncernen. Han kommer att börja arbeta för Fortum i början av september 2015 och kommer närmast från Konecranes, där han varit VD och koncernchef de senaste tio åren. Innan dess var han VD och koncernchef för Hackman under 2002-2004 och hade ett antal ledande positioner inom Nokia under åren 1990-2000.

-Fortum kommer att fortsätta att implementera sin strategi och är redo att ta tillväxtsteg inom kärnkompetensområden: vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme. Vi kommer också att utveckla elhandelsverksamheten och relaterade kundtjänster. Geografiskt fokuserar vi huvudsakligen på våra hemmamarknader och därtill utvärderar vi möjligheter på EU:s integrerande energimarknader. Vi följer upp intressanta möjligheter att delta i byggande av nya kraftverk, men sannolikt kommer en större del av vår tillväxt de kommande åren att ske dels genom omstrukturering på energisektorn och dels genom fusioner och förvärv, säger Sari Baldauf, styrelseordförande i Fortum.

-Pekka Lundmark har en bred erfarenhet av ledarskap och en stark bakgrund av att framgångsrikt utveckla internationella verksamheter. Under sökprocessen imponerades vi av hans kapacitet att både tydligt konceptualisera och genomföra strategier och av hans erfarenhet av förvärv och fusioner. Dessutom betonades hans skicklighet och erfarenhet som VD för ett framstående börslistad företag. Fortums styrelse är övertygad om att samarbetet mellan Pekka Lundmark och Fortums koncernledning, som har en utmärkt och bred erfarenhet av energisektorn, kommer att positionera företaget som en stark branschledare för framtiden, fortsätter Baldauf.

-Energisektorn genomgår en mycket intressant förändringsperiod. Branschen befinner sig också på många sätt i centrum för utvecklingen av det moderna samhället. Jag är starkt engagerad i Fortums arbete för att öka produktionen av CO2-fri energi. Fortums exceptionellt starka balansräkning ger goda förutsättningar för framtida investeringar i tillväxt, ren energi och utveckling av nya tjänster. Jag ser med stor entusiasm fram emot att börja arbeta tillsammans med Fortums skickliga medarbetare och koncernledning, säger Pekka Lundmark, Fortums framtida VD och koncernchef.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta gärna
Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige, tfn 0706 -866 77 25
Per-Oscar Hedman
, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el samt värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum 4,75 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,35 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors.   

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

FortumFortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia