Positivt beslut för Fortum från förvaltningsrätten gällande vattenkraftens fastighetsskatt för åren 2009-2014

Förvaltningsrätten i Stockholm har 30.6.2017 meddelat beslut angående vattenkraftens fastighetsskatt för Fortum Sverige AB för åren 2009-2014. Domstolens beslut är positivt för Fortum. Skatteverket har ännu möjlighet att överklaga beslutet.

Beloppet för alla fem år totalt är 510 miljoner kronor (53 miljoner euro). Fortum bokför skatteintäkten (en beskattningsbar inkomst) först efter att beslutet har vunnit laga kraft.

Fortum har betalat fastighetsskatt enligt gällande fastighetsskattelagstiftning. Vattenkraften har varit föremål för en fastighetsskattesats som gett en effektiv skatt per kWh som vairt cirka 12 gånger högre än för andra produktionsformer.

-Vår policy är att betala skatt enligt gällande lagstiftning i det land där värdet skapas. I det här fallet anser vi att vattenkraften har diskriminerats på grund av den högre skattesatsen. Den högre skatten på vattenkraft har haft en negativ påverkan på såväl investeringsklimatet som hållbar drift av vattenkraften. Sveriges riksdags beslut att sänka vattenkraftens fastighetsskatt är ett positivt beslut för de kommande åren. Det här beslutet eliminerar den diskriminerande beskattningen för tidigare år, säger Reijo Salo, ansvarig för företagsbeskattning på Fortum.

År 2014 betalade Fortum skatt motsvarande 525 miljoner euro, av vilket 279 miljoner euro var i Sverige. Fortums totala skattesats år 2014 var 14,3% och i Sverige 54,9%.

Läs mer:
Fortums skattefotavtryck finns tillgängligt på webben: http://apps.fortum.fi/investors/Fortum_Tax_Footprint_2016.pdf  

För mer information, kontakta:
Reijo Salo, Vice President, Corporate Tax, tel. +358 50 452 4443

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Idag är 62% av vår elproduktion CO2-fri. Vår omsättning under 2016 uppgick till 3,6 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com
 
Följ oss gärna på Twitter och Facebook  

Taggar:

Om oss

FortumFortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia