Sollentuna Energi och Fortum Värme bildar gemensamt fjärrvärmebolag

Nu är det helt klart att Sollentuna Energi går in som delägare när Fortum Värme bygger ny kraftvärmeproduktion i Sigtuna kommun. Parterna undertecknade på torsdagen det avtal som innebär att Sollentuna Energi går in med femton procents ägande. Fortum Värme är huvudägare med resterande åttiofem procent.

Byggandet av den nya anläggningen startade i oktober 2010 och beräknas stå klar under 2013. Anläggningen kommer att bli en av Europas effektivaste anläggningar i sitt slag och ta tillvara energin från 240 000 ton hushålls- och verksamhetsavfall. Anläggningen kommer att omvandla avfallet till värme och el motsvarande behovet hos 40 000 normalstora lägenheter.

- Vi har redan idag ett bra samarbete med Fortum Värme genom att vi köper all vår fjärrvärme av Fortum sedan många år tillbaka samt att vi är delägare i Akallaverket. Genom att gå in som delägare i Brista och samtidigt teckna ett långt avtal om fjärrvärmeleveranser, tryggar vi försörjningen av en uthållig och miljöriktigt producerad fjärrvärme till Sollentuna för lång tid framöver säger Gösta Söderkvist, VD Sollentuna Energi AB.

Totalt sett är investeringen på ca 1,9 miljarder SEK av vilket Sollentuna nu går in med en andel motsvarande femton procent. Brista 2, som den nya anläggningen benämns, är en del av Fortums plan för ny energiproduktion i Stockholmsregionen. Totalt innefattar planen investeringar för mer än 15 miljarder SEK i ny och förnyad uthållig och miljöriktig produktion fram till år 2020. Fullt genomfört innebär detta en global minskning av 1 miljon ton CO2 årligen.

-   Vi är mycket glada för att vi nu tecknat detta avtal med Sollentuna Energi. Det är viktigt med en regional samverkan inom fjärrvärmeområdet så att energiproduktionen i regionen optimeras ur ett system och miljöperspektiv, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme AB.

Leif Evaldsson, Chef Asset Management Fortum Värme 070-567 24 75

Gösta Söderkvist, VD Sollentuna Energi AB 073-514 99 10

Fortum Värme producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Bolaget bidrar starkt till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder. Bolaget har ca 700 anställda, omsätter ca 8,4 miljarder och har 10 000 kunder i Stockholmsregionen.

Sollentuna Energi AB är ett av Sollentuna kommun helägt infrastrukturbolag med ett väl utbyggt fjärrvärmenät inom Sollentuna kommun. Leverans av fjärrvärme sker till industrier, småföretag och ca 15 000 hushåll varav ca 3000 småhus.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera