Stor satsning på Jössefors

Under slutet av april inleds en omfattande uppgradering av Jössefors kraftstation i Arvika kommun. Arbetena beräknas vara klara i slutet av juni och innebär att driften tryggas för de kommande femton åren.

Jössefors kraftstation som ligger i Byälvens avrinningsområde togs i drift 1951 och ägs tillsammans av Fortum och Vattenfall. Anläggningen producerar 64 GWh el om året vilket motsvarar behovet för cirka fyratusen eluppvärmda villor. Nu är det dags att uppgradera och byta ut stora delar av anläggningens utrustning. Bland annat byts turbinhydrauliken och intagsluckornas hydraulik samt stora delar av den elektriska utrustningen.

De boende i Jössefors kommer framförallt att märka de pågående arbetena genom de containrar och byggbodar som ställs upp i anslutning till den bro som går förbi anläggningen. Framkomligheten kommer att begränsas men inte stoppas helt. Det kommer att vara en hel del trafik till och från anläggningen och mycket folk i rörelse. Därför ber alla som passerar arbetsplatsområdet att vara extra försiktiga”, säger Fortums projektledare Tony Bjuhr

Ett stort antal företag, framförallt är värmländska, kommer att vara delaktiga i den här satsningen med allt från elinstallationer till turbindelar och byggåtgärder”, säger Tony Bjuhr.

I Byälvens avrinningsområde finns 4 stationer. De största kraftverken är Jössefors med en fallhöjd på 25 meter och Glava, båda tagna i drift på 1950-talet. Glava kraftstation är en underjordsstation med en fallhöjd på hela 97 m.

Vattenkraften är en viktig gemensam resurs och har en avgörande betydelse för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle bland annat behövs vattenkraften som balanskraft till vindkraften de dagar det inte blåser. Fortum investerar årligen cirka 800 miljoner kronor i den nordiska vattenkraften.

För ytterligare information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn 0702-98 41 25

Tony Bjuhr, projektledare Fortum, tfn 0730-25 39 06

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Dokument & länkar