Strömavbrottsinformation i mobiltelefon

Fortum lanserar strömavbrottsinformation via SMS. Tjänsten omfattar både planerade och oplanerade strömavbrott och ger individuell information om den egna bostaden eller sommarstugan.

Nu lanserar Fortum en SMS-tjänst för information om både planerade och oplanerade strömavbrott. Med den nya tjänsten kan Fortums elnätkunder till exempel få veta om de har råkat ut för strömavbrott i bostaden under tiden de är bortresta.

-        Så fort vi får information om ett strömavbrott för den enskilda kundens hus eller sommarstuga skickar vi ett SMS eller e-postmeddelande med information om att ett strömavbrott har inträffat. När felet avhjälpts får kunden ett nytt meddelande som talar om att strömavbrottet är åtgärdat och med information om orsaken till avbrottet, förklarar Carola Hjerthén, kommunikationsansvarig på Fortum.

Tjänsten är kopplad till Fortums driftsystem och registrerar automatiskt fel på hög- och mellanspänningsnäten, det vill säga fel som berör många kunder. Däremot kan systemet ännu inte automatiskt hantera enskilda fel i det s.k. lågspänningsnätet (som berör enstaka hus) utan dessa registreras också fortsatt genom att vi får in en felanmälan från en berörd kund.

Mer information om SMS-tjänsten och hur man ansluter sig finns på Fortums hemsida: http://www.fortum.com/countries/se/privat/kundservice/avbrottsinformation/avbrottsinformation-mobil/pages/default.aspx

För mer information, kontakta:
Carola Hjerthén, kommunikationsansvarig Fortum, tfn 070-641 55 27

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera