Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan besöker Fortum

På torsdag den 7 november besöker Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan Fortum och Värtaverket i Stockholm. Fortum är den programpunkt som den svenska regeringen har valt ut under temat förnybar energi och svensk miljöteknik. Besöket handlar om de satsningar som Fortum gör på förnybar och återvunnen energi. Platsen Värtaverket är vald utifrån den historiska, nutida och framtida roll som Värtaverket,  Fortum Värmes fjärrvärme- och fjärrkylasystem, hela kraftvärmeproduktionen och dess utbyggnad i Stockholm spelar för att bygga en hållbar stad.

Anders Egelrud, VD för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, är värd för besöket och tar tillsammans med Markus Rauramo, tf koncernchef Fortum och Per Langer, VD Fortum Sverige, emot den turkiska delegationen och IT- och energiminister Anna-Karin Hatt samt Stockholms finansborgarråd Sten Nordin.

För mer information om besöket i Sverige, läs pressmeddelandet från Statsrådsberedningen.

För mer information kontakta
Alexandra Hempel Svenonius, kommunikationsavdelningen, Fortum Värme, 0722-028 224
Christina Almgren, presschef, Fortum Sverige, 072-515 78 06

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com