Handels- och industriministeriet har gett sitt utlåtande om Fortums miljökonsekvensbedömningsprogram för Lovisa 3

Handels- och industriministeriet (HIM) har i går den 16.10.2007 gett sitt utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning gällande Fortum Power and Heat Oy:s tredje kärnkraftverksenhet i Lovisa och projekt i anslutning till dessa. I sitt utlåtande konstaterar HIM att miljökonsekvensbedömningsprogrammet uppfyller de innehållsmässiga kraven i MKB-lagstiftningen och att det har behandlats på det sätt, som lagstiftningen förutsätter.

Fortum fortsätter att göra miljökonsekvensbedömningen på basen av bedömningsprogrammet, avgivna utlåtanden och pågående utredningar. Miljökonsekvensbedömningen är enligt uppgjorda planer färdig före nästa sommar.

Tilläggsuppgifter:

Projektchef Reko Rantamäki, tfn 040 829 7587
Utvecklings- och kommunikationschef Peter Tuominen, tfn 050 452 4760

Om oss

FortumFortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera