Behovet av fastighetsboxar inses av allt fler

Frågan om hur Sverige i likhet med övriga utvecklade länder ska få postutdelning till fastighetsboxar som norm fortsätter att engagera. Under försommaren arrangerade FFF en hearing i frågan och ämnet har också debatterats i riksdagen. Trots att tanken väcktes för mer än 40 år sedan och alla inser systemets fördelar, har olika låsningar satt käppar i hjulet. Under tiden tvingas brevbärarna fortsätta att springa i trappor, om än i något färre: i dagsläget får nämligen nästan vart fjärde hushåll i flerfamiljshus sin post till en fastighetsbox medan knappt 1,9 miljoner hushåll har kvar de gamla inkasten med hål i lägenhetsdörren.

”Under första halvåret 2010 har vi sett en viss ökning i installationstakten, säger Håkan Ohlsson externt ansvarig för Forum för Fastighetsboxar. Konverteringstakten innebär att det en bra månad kommer upp 10 000 nya boxar och hittills i år har 46 000 nya boxar installerats. Men trots att takten ökar är den ändå otillräcklig, i det här tempot tar det 20-25 år ytterligare att genomföra reformen. Det betyder både att arbetsskadorna med utslitna knä- och höftleder hos brevbärarna fortsätter och att postoperatörerna tappar konkurrenskraft.”

Sverige är i dag nästan det enda landet i den industrialiserade världen där post till flerfamiljshus inte regelmässigt delas ut till fastighetsboxar. I Norge införde man boxar på 1950-talet och i Danmark valde man att lagstifta för ett antal år sedan. Även Sverige är i färd med en allmän övergång. Denna övergång har stöd av Post och telestyrelsen, men ett politiskt beslut på ministernivå ändrade spelreglerna till att skiftet numera bygger på frivillighet.

”Det är dock glädjande i den här processen att alla tycks vara överens om att fastighetsboxar är bra och att de är framtidens lösning, säger Håkan Ohlsson externt ansvarig för Forum för Fastighetsboxar. Boende med egna erfarenheter, fastighetsägare, postoperatörer, politiker, brevbärare – alla säger sig uppskatta och se värdet med dem.”

För mer information kontakta:
Håkan Ohlsson, externt ansvarig Forum för Fastighetsboxar Telefon: 0707- 524201 E-mail: hakan.ohlsson@fastighetsboxar.se

Om Forum för Fastighetsboxar (FFF)
Forum för Fastighetsboxar (FFF) är ett nätverk som grundats av Bring/CityMail, Posten AB och Fria postoperatörers förbund tillsammans med SEKO Posten och SEKO Citymail. FFF arbetar med informationsgivning och konkret stöd till fastighetsägare för att underlätta övergången till fastighetsboxar.

Taggar:

Dokument & länkar