Flaggning i Rörvik Timber AB

Wasatornet Holding AB har idag efter meddelande rörande Rörvik Timber avyttrat alla sina 234.000 A-aktier i Rörvik Timber för 13,90 kr/aktie. Wasatornet Holding AB äger efter denna transaktion bara 1.450.000 B-aktier motsvarande 4,8% av rösterna och 10,5% av kapitalet. Förvaltnings AB Wasatornet har efter köp av dessa 234.000 A-aktier motsvarande 7,7% av röster och 1,7% av kapitalet. Stockholm den 1 juni 2009 Gustaf Douglas

Prenumerera

Dokument & länkar