Flaggning i Rörvik Timber AB

Wasatornet Holding AB har avyttrat 662.364 B-aktier i Rörvik Timber. Wasatornet Holding AB äger efter denna transaktion 787.636 B-aktier. Förvaltnings AB Wasatornet äger fortfarande 234.000 A-aktier. Detta motsvarar tillsammans 10,3% av rösterna och 7,3% av kapitalet. Stockholm den 17 juni 2009 Gustaf Douglas

Prenumerera

Dokument & länkar