Kallelse till Fouriertransform AB:s årsstämma den 19 april 2012

Stockholm, 2012-03-20

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma torsdagen den 19 april 2012 kl 13 i bolagets lokaler på Sveavägen 17. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats
www.fouriertransform.se, i Post- och Inrikes Tidningar och bifogas detta pressmeddelande.

Att kallelse har skett annonseras i Dagens Industri den 20 mars 2012.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

 

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601

 

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investerings­ram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

Taggar:

Dokument & länkar