Framtidsfabriken klart för börsen - Marknadsnotering av Framtidsfabriken AB (publ)

Framtidsfabriken klart för börsen - Marknadsnotering av Framtidsfabriken AB (publ) Styrelsen för Framtidsfabriken, ett av Europas ledande internetkonsultföretag, har idag fastställt villkoren för erbjudandet att köpa aktier i bolaget i samband med noteringen på Stockholms Fondbörs O-lista. Försäljningspris: 125 SEK per aktie Anmälningsperiod: 2 juni - 11 juni 1999 Likviddag: 17 juni 1999 Beräknad noteringsdag på O-listan: 23 juni 1999 Totalt omfattar erbjudandet 2.997.623 aktier i Framtidsfabriken till ett sammanlagt värde av cirka 375 MSEK, vilket motsvarar cirka 25 procent av aktierna och rösterna i bolaget Erbjudandet omfattar såväl nyemitterade som befintliga aktier Framtidsfabriken Netsolutions byter namn till Framtidsfabriken Framtidsfabriken är ett av få renodlade internetkonsultföretag som framgångsrikt valt lönsamhet som strategi från första början. Särskild potential har företagets "kuvös"-verksamhet: avknoppningsföretag som medvetet utvecklar nya affärsidéer som fötts ur den nya tekniken och ekonomin. Företaget kombinerar bred erfarenhet i styrelsen, vars ordförande är Carl Wilhelm Ros, med visionär och drivande företagsledning med Jonas Birgersson (Framtidens ledare 1999) och Johan Wall (Årets chef 1998) i spetsen. De huvudsakliga motiven till börsnoteringen är att även fortsättningsvis kunna attrahera, rekrytera, belöna och behålla den mest kompetenta personalen, att med den egna aktien som "valuta" kunna genomföra strukturaffärer både nationellt och internationellt samt att få nödvändiga resurser för att förverkliga projekt inom Framtidsfabrikens "kuvös"-verksamhet. Under 1998 uppgick omsättningen till cirka 177 MSEK (proforma), vilket motsvarade en tillväxt om cirka 125 procent i jämförelse med 1997 (proforma). Rörelseresultatet (efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar) uppgick under 1998 till cirka 22 MSEK (proforma), motsvarande en marginal om 12,3 procent. Styrelsen i Framtidsfabriken har beslutat att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission av 1.500.000 aktier. Vidare har vissa av Framtidsfabrikens aktieägare beslutat att samtidigt utbjuda högst 1.497.623 befintliga aktier i Framtidsfabriken till försäljning. Framtidsfabriken har dessutom förbundit sig att på begäran av Enskilda Securities AB nyemittera ytterligare högst 500.000 aktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet. Försäljningspriset har fastställts till 125 kronor per aktie. Anmälningsperioden för förvärv av aktier i Framtidsfabriken löper från och med den 2 juni till och med den 11 juni 1999. Framtidsfabriken har av Stockholms Fondbörs godkänts för notering på Stockholms Fondbörs O-lista och första dag för notering av aktierna i Framtidsfabriken förväntas bli den 23 juni 1999. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutioner i Sverige och utomlands. Enskilda Securities AB är rådgivare i samband med börsintroduktionen. Prospekt jämte anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga vid SEBs kontor, hos Framtidsfabriken samt hos Enskilda Securities AB. Prospekt och anmälningssedel kommer även att finnas tillgängliga på www.framfab.com, www.enskilda.se och www.sebank.se. För mer information kontakta: VD Jonas Birgersson, tel. 046-286 33 03, jonas.birgersson@framfab.se, eller ekonomi- och finansdirektör Johan Haeggman, tel. 08-506 121 00, johan.haeggman@framfab.se. Historia och bildarkiv finns på www.framfab.com. Fakta: Framtidsfabrikens affärsidé är att med digitala och interaktiva tjänster stärka sina kunders konkurrenskraft och skapa nya affärer i den framväxande nätverksekonomin. Företaget hade en omsättning på 177 miljoner kronor under 1998 och består idag av 350 medarbetare fördelade på tio kontor lokaliserade i Göteborg, Köpenhamn, London, Lund, Malmö och Stockholm. Genomsnittligt antal anställda under 1998 uppgick till 196 personer. Framtidsfabriken är generalentreprenör av internettjänster till Volvo Car Corporation, Vattenfall, IKEA och Electrolux. Exempel på andra kunder är Astra, Autobytel, Dial, Expressen, GE Capital Bank, Glaxo Wellcome, Svenska Handelsbanken, KPA, Perstorp, SAAB-gruppen, SCA, SEB, Skanska, Svenska Dagbladet, Tele Danmark samt Unibank. Framtidsfabriken är i huvudsak personalägt och grundades 1995, av en av huvudaktieägarna, VD Jonas Birgersson. Bland de externa ägarna märks framför allt företag med anknytning till familjen Hans Rausing, IKANO och 6:e AP- fonden. Framtidsfabriken har dels expanderat organiskt, dels genom förvärv. Under 1998 gick Framtidsfabriken samman med Coin och Computence och bildade ett av Nordens starkaste internetföretag. I april 1999 gick Framtidsfabriken samman med Netsolutions och har sedan dess även förvärvat den interaktiva direktmarknadsföringsbyrån M.O.R. i Malmö, det Londonbaserade internetkonsultföretaget Vivid Edge samt Danmarks ledande internetkonsultföretag Networkers. Det är Framtidsfabrikens strategi att fortsätta expandera - såväl i Sverige som internationellt. The information provided in this press release does not constitute an offer to buy or sell any securities in the United States, Canada or elsewhere. The securities referred to in the press release may not be offered or sold absent registration or an exemption from registration requirements. No money or other consideration is being solicited through this press release. The offer will only be available in the UK for existing clients of Enskilda Securities. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00100/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar