Framtidsfabriken Netsolutions inleder internationell expansion i Danmark

Framtidsfabriken Netsolutions inleder internationell expansion i Danmark Sveriges största Internetföretag Framtidsfabriken Netsolutions har idag skrivit under ett intentionsavtal om samgående med Danmarks största Internetföretag Networkers. Det nya företaget får 350 anställda och hade tillsammans under 1998 en omsättning som översteg 180 miljoner SEK. Avtalet befäster Framtidsfabriken Netsolutions position som Nordens ledande Internetkonsultföretag och skapar en plattform för vidare expansion i Europa. Ett viktigt syfte som uppnås är bättre förutsättningar att möta multinationella kunders behov av en nordisk tjänsteleverantör för Internet. Ett annat värdefullt resultat är att kompetensbasen både breddas och fördjupas. - Det är av yttersta vikt att uppnå både tyngd och bredd i de ledande europiska bolagen innan vi ställs mot de starka amerikanska aktörerna. Vi är fast beslutna att vara en ledande europeisk aktör och som sådan inte stå amerikanarna efter på något område, säger Jonas Birgersson, VD Framtidsfabriken Netsolutions. Förutom genomförandekraft i egenskap av att vara det största Internetföretaget på den danska marknaden tillför Networkers även ett stort kunnande inom varumärkesbyggande på Internet. - På sista tiden har vi från våra kunder upplevt ett ökat tryck att expandera internationellt. I Framtidsfabriken Netsolutions har vi funnit en partner som delar ambitionen att bli störst i Europa. Tillsammans kan vi förverkliga det målet och samtidigt ge våra medarbetare unika utvecklingsmöjligheter, säger Tim Frank Andersen, VD Networkers. - Det är naturligt att tillföra ytterligare spetskompetens genom Nordiska bolag. Skickligheten, den gemsamma kulturen samt det tätare samarbetet i Örestadsregionen gjorde beslutet lätt, avslutar skåningen Jonas Birgersson. För mer information kontakta: Jonas Birgersson, +46 (0) 46 286 33 03, jonas.birgersson@framfab.se Tim Frank Andersen, +45 (0) 39 16 29 29, tfa@networkers.dk Framtidsfabriken Netsolutions www.framfab.se eller www.netsolutions.se Networkers www.networkers.dk Fakta: Networkers grundades i december 1995, har idag 49 medarbetare och omsatte motsvarande drygt 27 milj. SEK under 1998. Bland Networkers kunder finns Unibank, Tryg-Baltica, Realkredit Danmark, Tele Danmark, Dansk Tipstjeneste, Bella Center, Magasin, Masterfoods, Coca-Cola, McDonald´s, Novo Nordisk Farmaka Danmark, Novo Nordisk Enzymes Business, SCA Mölnlycke, In-Wear Group & LEGO. Framtidsfabriken Netsolutions affärsidé är att med digitala och interaktiva tjänster stärka sina kunders konkurrenskraft och skapa nya affärer i den framväxande nätverksekonomin. Exempel på Framtidsfabriken Netsolutions kunder är Astra, Autobytel, Banco Fonder, Bilia, Dial, Electrolux, Expressen, GE Capital Bank, Glaxo Wellcome, Handelsbanken, IKEA, Industrivärden, KPA, Perstorp, Posten/Torget, Robur, SAAB-gruppen, SEB, Skanska, Svenska Dagbladet, Telia Mobile, Vattenfall, Volvo Bussar, Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar. Framtidsfabriken Netsolutions är i huvudsak personalägt. Bland de externa ägarna syns framför allt stiftelser med anknytning till Familjen Hans Rausing, IKANO och 6:e AP-fonden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00350/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar