Framtidsfabriken Netsolutions slutför affär med Networkers i Danmark

Framtidsfabriken Netsolutions slutför affär med Networkers i Danmark Framtidsfabriken Netsolutions har slutfört förhandlingar och undertecknat avtal om samgående med Danmarks största Internetföretag Networkers. Det nya företaget får 350 anställda. Avtalet befäster Framtidsfabriken Netsolutions position som ett av Europas ledande Internetkonsultföretag. Ett viktigt syfte som uppnås är bättre förutsättningar att möta multinationella kunders behov av en nordisk tjänsteleverantör för Internet. Ett annat värdefullt resultat är att kompetensbasen både breddas och fördjupas. - Det är av yttersta vikt att uppnå både tyngd och bredd i de ledande europiska bolagen innan vi ställs mot de starka amerikanska aktörerna. Vi är fast beslutna att vara en ledande europeisk aktör och som sådan inte stå amerikanarna efter på något område, säger Jonas Birgersson, VD Framtidsfabriken Netsolutions. För mer information kontakta: Jonas Birgersson, +46 (0) 46 286 33 03, jonas.birgersson@framfab.se Tim Frank Andersen, +45 (0) 39 16 29 29, tfa@networkers.dk Framtidsfabriken Netsolutions www.framfab.se eller www.netsolutions.se Networkers www.networkers.dk Fakta Networkers: Networkers grundades i december 1995, har idag 49 medarbetare och omsatte motsvarande drygt 27 milj. SEK under 1998. Bland Networkers kunder finns Unibank, Tryg-Baltica, Realkredit Danmark, Tele Danmark, Dansk Tipstjeneste, Bella Center, Magasin, Masterfoods, Coca-Cola, McDonald´s, Novo Nordisk Farmaka Danmark, Novo Nordisk Enzymes Business, In-Wear Group & LEGO. Fakta Framtidsfabriken: Framtidsfabrikens affärsidé är att med digitala och interaktiva tjänster stärka sina kunders konkurrenskraft och skapa nya affärer i den framväxande nätverksekonomin. Företaget (inklusive Networkers) hade en omsättning på 177 miljoner kronor under 1998 och består idag av 350 medarbetare fördelade på tio kontor lokaliserade i Göteborg, Köpenhamn, London, Lund, Malmö och Stockholm. Genomsnittligt antal anställda under 1998 uppgick till 196 personer. Framtidsfabriken är generalentreprenör av internettjänster till Volvo Car Corporation, Vattenfall, IKEA och Electrolux. Exempel på andra kunder är Astra, Autobytel, Dial, Expressen, GE Capital Bank, Glaxo Wellcome, Svenska Handelsbanken, KPA, Perstorp, SAAB-gruppen, SEB, Skanska, Svenska Dagbladet, Tele Danmark samt Unibank. Framtidsfabriken är i huvudsak personalägt och grundades 1995, av en av huvudaktieägarna, VD Jonas Birgersson. Bland de externa ägarna märks framför allt företag med anknytning till familjen Hans Rausing, IKANO och 6:e AP- fonden. Framtidsfabriken har dels expanderat organiskt, dels genom förvärv. Under 1998 gick Framtidsfabriken samman med Coin och Computence och bildade ett av Nordens starkaste internetföretag. I april 1999 gick Framtidsfabriken samman med Netsolutions och har sedan dess även förvärvat den interaktiva direktmarknadsföringsbyrån M.O.R. i Malmö, det Londonbaserade internetkonsultföretaget Vivid Edge samt Danmarks ledande internetkonsultföretag Networkers. Det är Framtidsfabrikens strategi att fortsätta expandera - såväl i Sverige som internationellt. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/30/19990530BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/30/19990530BIT00020/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar