Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration

Sverige står inför flera stora framtidsutmaningar. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande har inte kvinnor och män samma möjligheter i arbetslivet. Trots att kvinnor är mer välutbildade än män är deras lön under yrkeslivet och deras pension efteråt betydligt lägre.

Inom drygt 10 år kommer var fjärde person i arbetsför ålder i Sverige att vara född utomlands. Framtidens välfärd bygger på att vi blir betydligt bättre på att ta tillvara den invandrade befolkningen på arbetsmarknaden.

Demokratin är djupt rotad i vårt land och valdeltagandet tillhör de högsta i världen. Men svårigheter att rekrytera politiskt förtroendevalda, ökad risk för korruption och våldsbejakande extremism är företeelser som på sikt kan försvaga och hota demokratin om de inte bemöts idag.

Utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund, jämställdhetsminister Maria Arnholm, demokratiminister Birgitta Ohlsson och integrationsminister Erik Ullenhag samtalar utifrån framtidens utmaningar för jämställdhet, demokrat och integration.

Förutom slutrapporten ska Framtidskommissionen leverera fyra delutredningar varav ”Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration” är den andra som offentliggörs. Utredningen har skrivits av ämnessakkunnig Patrick Joyce och koordinerats av vice statsminister Jan Björklund. Framtidskommissionen har också publicerat ett tiotal underlagsrapporter. Samtliga rapporter finns att ladda ner på www.framtidskommissionen.se

Välkomna!

Datum: 14 februari 2013
Tid:  kl 10.30-12.00
Plats:  Plats: Tändstickspalatset (Banksalen), Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

För anmälan, mejla till sb.framtidskommissionen@regeringskansliet.se senast 13 februari.

Program

10.00 Kaffe och smörgås serveras

10.30 Presentation av rapporten av ämnessakkunnig Patrick Joyce

10.45 Kommentarer till Framtidskommissionens rapport av utbildningsminister och vice stats-
minister Jan Björklund, jämställdhetsminister Maria Arnholm, demokratiminister Birgitta Ohlsson
och integrationsminister Erik Ullenhag.

11.30 Samtal med publiken

12.00 Slut

_____________________________________________________________________________

Kontakt

Tobias Nilsson är kommunikatör i Framtidskommissionen.
Telefon: 0708-883581
E-post: tobias.nilsson@primeminister.ministry.se

Om Framtidskommissionen

Framtidskommissionen består av statsministern och de övriga tre partiledarna i regeringen samt nio personer
från olika delar av det svenska samhället. Kommissionen syftar till att identifiera viktiga samhällsutmaningar Sverige
står inför på längre sikt. Resultatet presenteras i en slutrapport under våren 2013.

www.framtidskommissionen.se

Taggar:

Om oss

För att Sverige ska kunna möta framtidens samhällsutmaningar har regeringen tillsatt Framtidskommissionen.Framtidskommissionen leds av statsministern och består av partiledarna i regeringen samt nio personer med olika perspektiv och från olika delar av det svenska samhället. www.framtidskommissionen.se

Dokument & länkar