Ny utredning från Framtidskommissionen - utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration

Sverige står inför flera stora framtidsutmaningar. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande har inte kvinnor och män samma möjligheter i arbetslivet. Trots att kvinnor är mer välutbildade än män är deras lön under yrkeslivet och deras pension efteråt betydligt lägre.

Inom drygt 10 år kommer var fjärde person i arbetsför ålder i Sverige att vara född utomlands. Framtidens välfärd bygger på att vi blir betydligt bättre på att ta tillvara den invandrade befolkningen på arbetsmarknaden.

Demokratin är djupt rotad i vårt land och valdeltagandet tillhör de högsta i världen. Men svårigheter att rekrytera politiskt förtroendevalda, ökad risk för korruption och våldsbejakande extremism är företeelser som på sikt kan försvaga och hota demokratin om de inte bemöts idag.

Idag presenteras delutredningen ”Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration”. Det är den andra av fyra delutredningar från Framtidskommissionen som offentliggörs. Utredningen har skrivits av ämnessakkunnig Patrick Joyce och koordinerats av utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund.

Delutredningen/rapporten finns som bilaga till detta pressmeddelande. Du hittar den också på www.framtidskommissionen.se/dokumentation

Se webb-tv från seminariet där utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund, jämställdhetsminister Maria Arnholm, demokratiminister Birgitta Ohlsson och integrationsminister Erik Ullenhag samtalar kring framtidens utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration: http://www.framtidskommissionen.se/nyhet/presentation-av-delutredning-om-jamstalldhet-demokrati-integration

Kontakt:
Elin Boberg
Pressekreterare hos Jan Björklund
Telefon 08-405 31 02
Mobiltelefon 070-206 99 09

Om Framtidskommissionen

Framtidskommissionen består av statsministern och de övriga tre partiledarna i regeringen samt nio personer
från olika delar av det svenska samhället. Kommissionen syftar till att identifiera viktiga samhällsutmaningar Sverige
står inför på längre sikt. Resultatet presenteras i en slutrapport under våren 2013.

www.framtidskommissionen.se

Taggar:

Om oss

För att Sverige ska kunna möta framtidens samhällsutmaningar har regeringen tillsatt Framtidskommissionen.Framtidskommissionen leds av statsministern och består av partiledarna i regeringen samt nio personer med olika perspektiv och från olika delar av det svenska samhället. www.framtidskommissionen.se

Dokument & länkar