Pressinbjudan: Hur kan Sverige bli klimatneutralt?

År 2050 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser vara lika med noll. Det är ett tufft men uppnåeligt mål. Nu måste vägen dit pekas ut. Regeringen ska anta en färdplan för hur Sverige ska reducera sin klimatpåverkan på sikt, och en framtidskommission har etablerats för att identifiera framtida utmaningar för samhället. Hur kan Sverige styra mot en framtida hållbar utveckling utan klimatpåverkan?

För att diskutera denna utmaning bjuder Framtidskommissionen i samarbete med Naturvårdsverket, forskningsprogrammet LETS2050, Stockholm Environment Institute (SEI) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) in till seminarium. Utgångspunkten är de initiativ som har tagits för att bidra till utformningen av en svensk färdplan. Utöver Naturvårdsverkets underlag till regeringen, som lanserades i slutet av 2012 efter ett brett myndighetssamarbete, har forskare inom ramen för programmet LETS2050 vid Lunds universitet undersökt hur Sverige kan styra en övergång till nollutsläpp. Dessutom presenteras en rapport ”Sweden in a World of Growing Uncertainties” där Framtidskommissionen i samarbete med SEI och FOI låtit en grupp forskare, med hjälp av olika framtidsscenarier, undersöka vilka möjligheter Sverige har att gå mot en grön ekonomi. Efter presentationerna följer kommentarer och diskussion med statssekreterare Anders Flanking och Gunilla Saltin, tf koncernchef Södra.

Välkommen att delta!

Datum: 11 februari 2013 Tid: kl 13.00-15.00, mingel med fika kl 15.00

Plats: Rosenbads konferenscenter, entré Drottninggatan 5, Stockholm

Medtag presslegitimation!

Läs programmet i kalendariet på www.framtidskommissionen.se

Rapporten ”Sweden in a World of Growing Uncertainties” finns att ladda ner från och med den 11 februari.

Följande skribenter har tagit fram rapporten:

Karl Hallding (Stockholm Environment Institute, SEI) – project leader

E. Anders Eriksson (Swedish Defence Research Agency, FOI)

Malin Mobjörk (Swedish Defence Research Agency, FOI)

Måns Nilsson (Stockholm Environment Institute, SEI)

Eva Alfredsson (Swedish Agency for Growth Policy Analysis, Tillväxtanalys)

Kristian Skånberg (Swedish Confederation for Professional Employees, TCO)

Hannes Sonnsjö (Swedish Defence Research Agency, FOI)

Magnus Benzie (Stockholm Environment Institute, SEI)

Henrik Carlsen (Swedish Defence Research Agency, FOI)

Eric Kemp-Benedict (Stockholm Environment Institute, SEI)

Petter Hojem är ämnessakkunning i Framtidskommissionen.
Telefon: 073-2434939
petter.hojem@primeminister.ministry.se

Om Framtidskommissionen

Framtidskommissionen består av statsministern och de övriga tre partiledarna i regeringen samt nio personer
från olika delar av det svenska samhället. Kommissionen syftar till att identifiera viktiga samhällsutmaningar Sverige
står inför på längre sikt. Resultatet presenteras i en slutrapport under våren 2013.

www.framtidskommissionen.se

Om oss

För att Sverige ska kunna möta framtidens samhällsutmaningar har regeringen tillsatt Framtidskommissionen.Framtidskommissionen leds av statsministern och består av partiledarna i regeringen samt nio personer med olika perspektiv och från olika delar av det svenska samhället. www.framtidskommissionen.se

Prenumerera