Pressinbjudan: Ny utredning - utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration

Torsdagen den 14 februari presenteras Framtidskommissionens andra utredning. Vid presentationen samtalar utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund, jämställdhetsminister Maria Arnholm, demokratiminister Birgitta Ohlsson och integrationsminister Erik Ullenhag utifrån framtidens utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration.

Sverige står inför flera stora framtidsutmaningar. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande har inte kvinnor och män samma möjligheter i arbetslivet. Trots att kvinnor är mer välutbildade än män är deras lön under yrkeslivet och deras pension efteråt betydligt lägre.

Inom drygt 10 år kommer var fjärde person i arbetsför ålder i Sverige att vara född utomlands. Framtidens välfärd bygger på att vi blir betydligt bättre på att ta tillvara den invandrade befolkningen på arbetsmarknaden.

Demokratin är djupt rotad i vårt land och valdeltagandet tillhör de högsta i världen. Men svårigheter att rekrytera politiskt förtroendevalda, ökad risk för korruption och våldsbejakande extremism är företeelser som på sikt kan försvaga och hota demokratin om de inte bemöts idag.

Förutom slutrapporten ska Framtidskommissionen leverera fyra delutredningar varav ”Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration” är den andra som offentliggörs. Utredningen har skrivits av ämnessakkunnig Patrick Joyce och koordinerats av vice statsminister Jan Björklund. Framtidskommissionen har också publicerat ett tiotal underlagsrapporter. Samtliga rapporter finns att ladda ner på www.framtidskommissionen.se

Välkommen!

Tid: 14 februari 2013, kl. 10.30-12.00

Plats: Tändstickspalatset (Banksalen), Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Medtag presslegitimation!

Läs inbjudan med program

Kontakt:

Elin Boberg
Pressekreterare hos Jan Björklund
Telefon 08-405 31 02
Mobiltelefon 070-206 99 09

Om Framtidskommissionen

Framtidskommissionen består av statsministern och de övriga tre partiledarna i regeringen samt nio personer
från olika delar av det svenska samhället. Kommissionen syftar till att identifiera viktiga samhällsutmaningar Sverige
står inför på längre sikt. Resultatet presenteras i en slutrapport under våren 2013.

www.framtidskommissionen.se

Taggar:

Om oss

För att Sverige ska kunna möta framtidens samhällsutmaningar har regeringen tillsatt Framtidskommissionen.Framtidskommissionen leds av statsministern och består av partiledarna i regeringen samt nio personer med olika perspektiv och från olika delar av det svenska samhället. www.framtidskommissionen.se

Prenumerera