Rapport om hur Sverige kan gå mot en grön ekonomi

Vad är en grön ekonomi? Och hur kan Sverige nå dit? Svaret beror på hur framtiden ser ut – inte bara i Sverige utan i världen i stort. Idag presenterar Stockholm Environment Institute (SEI), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och regeringens Framtidskommission en rapport på ämnet.

I en globaliserad värld påverkas Sveriges handlingsfrihet av det som sker utanför landets gränser. Osäkerhet om hur framtiden ser ut påverkar i sin tur möjligheterna att föra Sverige i riktningen mot en grön ekonomi. Det är fokus för rapporten ”Sweden in a World of Growing Uncertainties”, som presenteras vid ett seminarium i Rosenbad idag, den 11 februari.

Bakom rapporten står en grupp forskare från SEI, FOI, TCO och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Rapporten finner du i bilagan till detta pressmeddelande. Inom kort går den också att ladda ner från framtidskommissionen.se, under Dokumentation.

Följ dagens seminarium i direktsändning kl. 13.00-15.00 – eller se det i efterhand – via länk på Framtidskommissionens webbplats: http://www.framtidskommissionen.se/nyhet/hur-kan-sverige-bli-klimatneutralt

Kontakt:

Karl Hallding, seniorforskare SEI och projektledare.
Telefon: 070-840 9218, e-post: karl.hallding@sei-international.org

Petter Hojem, ämnessakkunnig, Framtidskommissionen
Telefon: 072-243 4939, e-post petter.hojem@regeringskansliet.se

Om Framtidskommissionen

Framtidskommissionen består av statsministern och de övriga tre partiledarna i regeringen samt nio personer
från olika delar av det svenska samhället. Kommissionen syftar till att identifiera viktiga samhällsutmaningar Sverige
står inför på längre sikt. Resultatet presenteras i en slutrapport under våren 2013.

www.framtidskommissionen.se

Om oss

För att Sverige ska kunna möta framtidens samhällsutmaningar har regeringen tillsatt Framtidskommissionen.Framtidskommissionen leds av statsministern och består av partiledarna i regeringen samt nio personer med olika perspektiv och från olika delar av det svenska samhället. www.framtidskommissionen.se

Prenumerera