Ägarspridning i Frango - Guy Davison avyttrar aktier

Ägarspridning i Frango - Guy Davison avyttrar aktier En av huvudägarna i Frango, styrelseledamoten Guy Davison, har idag genom Enskilda Securities avyttrat 165 000 aktier av serie A och 695 500 aktier av serie B i Frango AB, motsvarande 29,9% av röstetalet och 17,6% av aktiekapitalet efter full konvertering. Efter försäljningen innehar Guy Davison 18 000 aktier av serie B, motsvarande 0,2% av röstetalet och 0,4% av aktiekapitalet i bolaget. För ytterligare information, kontakta: Guy Davison, styrelseledamot i Frango AB tel +32 475 418 764 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00180/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Frango är en ledande leverantör av specialiserade system för koncernstyrning - rapportering, konsolidering, planering och analys i internationella koncerner. Frango har verksamhet i femton länder, samt distributörer i ytterligare ett antal länder.

Dokument & länkar