Förändrade ägarförhållanden i Frango

Förändrade ägarförhållanden i Frango Styrelseledamoten Guy Davison, en av Frangos två stora ägare, har sålt sitt aktieinnehav av 165.000 A-aktier och 695.500 B-aktier, motsvarande 29,9% av röstetalet och 17,6% av kapitalet efter full konvertering. Därmed kvarstår 18.000 B aktier av innehavet. Dessa B-aktier är reserverade för tidigare utställda köpoptioner till styrelseledamoten Jonas Nyrén. Tom Löfstedt har förvärvat 165.000 A-aktier av Guy Davison och sålt motsvarande antal 165.000 B-aktier. Därigenom har Tom Löfstedt ökat sin andel av rösterna i Frango från 40,3 % till 59,2 % efter full konvertering. Andelen av kapitalet kvarstår oförändrat med 34,4 % efter full konvertering. Aktierna har placerats hos ett antal Nordiska institutionella placerare. Frango välkomnar det ökade intresset från institutionella placerare vilket positivt kan bidra till en förbättrad likviditet i aktien. Baserat på aktieförteckningen per den 30 september 2001 får Frango med dessa ägarförändringar följande fördelning efter full konvertering: [REMOVED GRAPHICS] Ytterligare information kan lämnas av: Roland Nilsson, styrelseordförande, tel: 08-517 350 00 eller Magnus Larsson, VD tel: 08-555 775 00 Frango är ett ledande specialistföretag för strategisk finansiell styrning av komplexa organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och levererar systemlösningar samt tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm och sammantaget verksamhet i femton länder. I Sverige har Frango bland andra ett 80-tal börsnoterade kunder. Frangoaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00300/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

Frango är en ledande leverantör av specialiserade system för koncernstyrning - rapportering, konsolidering, planering och analys i internationella koncerner. Frango har verksamhet i femton länder, samt distributörer i ytterligare ett antal länder.

Dokument & länkar