Förslag inför Frangos ordinarie bolagsstämma

Förslag inför Frangos ordinarie bolagsstämma Aktieägare, som tillsammans representerar 60,4 % av röstetalet för samtliga aktier, har meddelat att man avser föreslå att antalet styrelseledamöter skall utökas från fem till sex ledamöter. Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Lars Löfstedt, Tom Löfstedt, Roland Nilsson och Jonas Nyrén. Till nya styrelseledamöter föreslås Erik Sellberg, som bl.a. är styrelseordförande i Ragn-Sells AB, och Monica Caneman, f.d. ställföreträdande koncernchef SEB och med styrelseuppdrag i bl.a. Munksjö och Vitea. Med anledning av det utökade antalet externa styrelseledamöter föreslås även att arvodet till styrelsen utökas från tidigare 35 000 kronor till 55 000 kronor per styrelsesammanträde, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. För ytterligare information, kontakta: Tom Löfstedt, styrelseledamot i Frango AB tel 08 555 77 500 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/19/20020319BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/19/20020319BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Frango är en ledande leverantör av specialiserade system för koncernstyrning - rapportering, konsolidering, planering och analys i internationella koncerner. Frango har verksamhet i femton länder, samt distributörer i ytterligare ett antal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar