Idag inleds teckningstiden i Freedesk AB:s nyemission inför planerad notering

Idag, den 16 mars 2017, inleds teckningstiden i Freedesk AB:s (”Freedesk”) nyemission av aktier inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 6 april 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs Freedesk cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå via bolagets (www.thefreedesk.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Freedesk – möjliggör en aktivare vardag

Freedesk utvecklar ett brett utbud av smarta och flexibla produkter för en mer aktiv vardag. Målsättningen är att öka användarnas välmående och produktivitet genom ett mer aktivt sätt att utföra sina vardagliga aktiviter, t ex genom att arbeta stående. Initialt riktas fokus på bolagets portabla produkt Freedesk Desk Riser som möjliggör för användaren att stå upp och arbeta var och när denne vill. Bolagets vision är att vara världsledande med smarta och flexibla lösningar som bidrar till en hälsosam och produktiv livsstil. Utöver Freedesk Desk Riser har bolaget även lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk Lap Top Stand.

Nyemission för snabb expansion

Enligt styrelsen befinner sig Freedesk just nu i täten på marknaden med en innovativ, flexibel och mångsidig lösning för stående arbete - Freedesk Desk Riser. Ambitionen är att expandera kraftigt, vilket medför att bolaget är i behov av kapitaltillförsel. Med tiden kommer Freedesk att ha ett täckningsbidrag som kommer att täcka bolagets driftskostnader, men med den intensiva aktivitet som bolaget redan har bedömer styrelsen att tiden är inne för att påskynda ansträngningarna och backa upp detta med nödvändiga resurser. Freedesk genomför nu en nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Emissionsvolymen uppgår till cirka 12,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka är beräknade att uppgå till cirka 1,1 MSEK. I det fall förestående nyemission fulltecknas är det styrelsens bedömning att emissionslikviden kommer att finansiera verksamheten fram tills att bolaget genererar överskott.

VD Stefan Westergård kommenterar

”Vår ambition och passion är att förse marknaden med flexibla, smarta och mer tillgängliga lösningar för att möjliggöra för varje dag att vara en aktiv dag – och alla de fördelar som kommer med det. Bolagets första lanserade produkt Freedesk Desk Riser är en portabel bordsskiva som är framtagen för att ge användaren en möjlighet att på ett enkelt, snyggt och prisvärt sätt kunna stå upp och arbeta och som blivit väl mottagen på marknaden på kort tid. Det är nu dags att ta Freedesk till nästa nivå och en notering på AktieTorget är rätt väg för bolaget att gå. Emissionslikviden är bland annat avsedd att möjliggöra för bolaget att följa upp viktiga kund-leads och finansiera investeringar i försäljning och marknadsföring. Vår ambition är att uppnå en omsättning om minst 50 MSEK under 2018 och break-even under 2019.”

Teckningsförbindelser

Freedesk har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 16 mars – 6 april 2017.
Teckningskurs: 3,50 SEK per aktie.
Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 3 580 000 aktier, motsvarande
12 530 000 SEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 7 980 000 SEK.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 400 aktier (motsvarande 4 900 SEK).
Antal aktier innan nyemission: 7 975 000 aktier.
Värdering (pre-money): Cirka 27,9 MSEK.
Teckningsförbindelser: Freedesk har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen.
Notering på AktieTorget: Aktien i Freedesk är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 27 april 2017.
ISIN-kod: SE0009496383.

Erbjudandet vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Erbjudandet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.

Förutsättningar för notering

Freedesk är godkänt för notering under förutsättning att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås samt att lägstanivån om 7 980 000 SEK uppnås i nyemissionen.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer Freedesk att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.

Datum och tid Arrangör Adress och ort Anmälan
16 mars 2017,kl. 18.00–21.30 Sedermera Fondkommission Flädie Mejeriväg 19,
237 91 Bjärred.
event@sedermera.se
20 mars 2017,kl. 11.30–13.00 Sedermera Fondkommission Scandic Klara, 
Slöjdgatan 7, Stockholm.
event@sedermera.se
20 mars 2017,kl. 18.00–18.30 Aktiespararna, tjejkväll Hotel Birger Jarl,
Jarlsgatan 61 A, Stockholm.
event@aktiespararna.se
21 mars 2017,kl. 18.30–21.00 Aktiespararna Jenny Nyströmsskolan, Smålandsgatan 25, Kalmar. http://www.aktiespararna.se/
22 mars 2017,kl. 17.30–19.00 Sedermera Fondkommission, Afterwork Norra Vallgatan 64, Malmö. event@sedermera.se
27 mars 2017,kl. 11.30–13.00 Sedermera Fondkommission Elit Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg. event@sedermera.se
27 mars 2017,kl. 20.00–20.30 Aktiespararna Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 (Stureplan), Stockholm. http://www.aktiespararna.se
28 mars 2017,kl. 18.00–21.00 Aktiespararna Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36, Göteborg. http://www.aktiespararna.se/evenemang

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets (www.thefreedesk.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är Freedesks finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information avseende nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Freedesk, vänligen kontakta:

Stefan Westergård, VD

Telefon: 040-44 30 15

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com

Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017.

Freedesk AB (559019-4261) har som ambition att förse marknaden med flexibla, smarta och tillgängliga lösningar för att möjliggöra att varje dag är en aktiv dag – och alla de fördelar som kommer med det. Produkterna utvecklas för att öka användarens välmående och produktivitet. Bolagets första lanserade produkt – Freedesk Desk Riser – är en patentsökt, enkel och mångsidig lösning för att ge användaren möjlighet att stå upp och arbeta. Freedesk Desk Riser är den första av många produkter i bolagets innovationspipline.  Freedesks utvecklingskärna finns i Lund och Malmö med omnejd och utveckling görs i samarbete med experter från hela Sverige.

Om oss

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag. Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt . Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Prenumerera

Dokument & länkar