Freelancer startar svensk webbsida för att hjälpa svenska entreprenörer

Australiensiska Freelancer är världens största marknadsplats för entreprenörer. Idag lanserar Freelancer sin svenska sajt www.freelancer.com. Syftet är att hjälpa fram 25 000 nya svenska entreprenörer. Det handlar om att etablera en marknadsplats där entreprenörer och kunder kan mötas. När Freelancer nu finns på svenska kommer detta att underlättas ytterligare. Redan sedan tidigare finns omkring 15 000 svenska verksamheter anslutna till den engelskspråkiga varianten av Freelancer.

Freelancer har redan hjälpt mer än 47 miljoner entreprenörer runt om I världen att etablera sig egna företagare med mycket små initiala investeringar.

Etableringen i Sverige görs efter att en undersökning av mer än 15 000 svenska verksamheter visar att 72 procent av svenskarna anser att det behövs fler entreprenörer I Sverige som startar nya verksamheter. Undersökningen visade också att 68 procent av respondenterna tror att en lansering av Freelancer i Sverige kommer att underlätta detta.

Undersökningen visade vidare att 40 procent av respondenterna tänker lägga ut mer uppdrag på externa entreprenörer i år än förra året. 24 procent säger att de tänker sig att lägga ut lika mycket i år som förra året.

Svenska småföretagare säger sig behöva mer teknisk kompetens med hårdnande konkurrens. 48 procent av småföretagarna i undersökningen sa att outsourcing ger dem tillgång till teknisk kompetens som annars inte skulle vara möjlig att tillgå.

Undersökningen pekar också ut den ökande trenden bland svenska småföretagare att använda webbaserade marknadsplatser som Freelancer. 54 procent sa att man bara behöver betala för det arbete som utförs och att det blir enklare att fokusera på kärnverksamheten när sidouppgifter kan läggas ut.

65 procent sa att det blir enklare än någonsin att hitta eftersökt kompetens på en plats på Internet.

Några vanliga åsikter om marknadsplatser av denna typ:
47% Sparar tid
59% Alla frilansare man behöver på ett ställe
60% Frilansarna får skrivna omdömen så det går att kontrollera kvaliteten
48% Access till teknisk kompetens

Lanseringen av Freelancer.com på svenska kommer att hjälpa svenska verksamheter att hitta eftersökt kompetens och sälja tjänster i Sverige men också i hela världen tack vare Freelancers globala närvaro.

– Svenskarna vill förbättra sin situation genom att starta eget och redan etablerade småföretag vill expandera genom att få fler kontakter med potentiella kunder, säger Matt Barrie, CEO och grundrare av Freelancer.

– Lanseringen av Freelancers svenska sajt kommer att ge den svenska ekonomin en tydlig injektion. Som den största outsourcingsajten i världen kan den ge svenskt näringsliv access till både eftersökt kunskap och kunder.

– Nu blir det mycket enklare att ta vara på kreativa idéer och omvandla dem till kommersiella erbjudanden. En del svenska entreprenörer har drivit fram några av världens ledande teknikerbjudanden. I framtiden behövs den här typen av marknadsplatser för att kunna bygga upp nya ledande verksamheter.

– Undersökningen visar att svenska småföretag har upptäckt att de inte har alla kunskaper de behöver varför de behöver få tillgång till teknisk kompetens på ett enkelt sätt.

I varje land där Freelancer är verksamt har människor fått en möjlighet att omvandla idéer till framgångsrika verksamheter. Hundratusentals entreprenörer världen över säger att de inte kunde ha startat och utvecklat sina verksamheter utan tillgång till Freelancers internationella nätverk.

Bill Little, Regional Director Europe, Freelancer +44 (0) 7940 924555
Björn Mogensen, Oxenstierna & Partners, +46-708 184298

Freelancer.com har vunnit utmärkelsen Webby award och är idag världens största marknadsplats för entreprenörer eller ousourcing. Genom Freelancer.com kan sju miljoner verksamheter med oberoende entreprenörer utbyta tjänster på ett effektivt sätt som ger dem tillgång till kompetens som ökar deras konkurrenskraft. Genom webbsajten kan företag få tillgång till kompetens från områden som programmering, textförfattande, design till konstruktörer, säljare, ekonomitjänster och affärsjuridik. Affärsmodellen fungerar på så sätt att Freelancer tar en procentsats på de uppdrag de förmedlar. Se mer på www.frelancer.com.

Taggar: