Delårsrapport Freetel AB 1januari-30september

Delårsrapport Freetel AB 1 januari - 30 september 2003 Freetel AB går samman med one2com A/S · Koncernens nettoomsättning uppgick under årets första nio månader till 135,6 Mkr (177,4) · Samgående mellan Freetel AB och one2com A/S i juli 2003 · Resultat efter skatt uppgick till -29,8 Mkr (-55,8) · Resultat per aktie efter skatt uppgick till -13 öre (-24 öre) · Bruttomarginalerna uppgick under perioden till 12% (11%) · Periodens resultat har belastats med engångskostnader om 16,2 Mkr som uppkommit i samband med samgåendet mellan Freetel AB och one2com A/S och genomförda nyemissioner · Nytt besparingsprogram inleds under årets fjärde kvartal. Programmet medför personalminskningar med 9 personer i Sverige och Norge. Åtgärderna beräknas innebära besparingar i storleksordningen 4,5 miljoner kronor på årsbasis. Freetel/One2Com är Skandinaviens ledande värdeadderande distributör och leverantör av eftermarknadstjänster för mobiltelefoner och kringprodukter. Bolaget har drygt 40 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bland kunderna märks företag och organisationer som Oracle, Posten, Coop, SLL, Microsoft, Cisco, Statoil, Manpower, Investor, Telia i Sverige och Danmark, Netcom, Klart Svar, Oslo Telecom, Telebutikken samt Tieto Enator AB. Aktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka. Stockholm, 28 november 2003 Tommy Jensen Verkställande direktör, Freetel AB (publ.) För ytterligare information, vänligen kontakta: Håkan Ramsin, styrelseordförande Tel. 0705 - 90 16 20 e-mail: hakan.ramsin@itprovider.com Kommande rapporttillfällen: Bokslutskommuniké 2003: 23/2 2004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00080/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00080/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar