Freetrailer Group A/S noteringsemission övertecknad till 259 procent

Den 29 maj 2018 avslutades teckningstiden i Freetrailer Group A/S nyemission av aktier inför den planerade noteringen vid Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget). Emissionen uppgår till ca 14 MDKK, varav cirka 8,4 MDKK på förhand tecknats av ett antal institutionella investerare och befintliga ägare. Intresset för att teckna aktier har varit stort och det publika erbjudandet om cirka 5,6 MDKK var övertecknat ca 5 gånger, och tecknades av 1167 personer. Räknat på hela nyemissionen var överteckningsgraden cirka 258,6 procent.

Freetrailer Group A/S tillförs därmed totalt cirka 14 MDKK före noterings- och emissionskostnader.

Första dag för handel med bolagets aktier på Spotlight Stock Market är planerad till den 14 juni 2018.

Group A/S VD Allan Sønderskov Darré kommenterar:

- Jag är oerhört glad och stolt över det stora intresset som har visats från både Sverige och Danmark och jag vill nu välkomna alla nya aktieägare.

Med den här kapitalanskaffningen kommer vi fortsätta att bygga vidare och ta vår verksamhet till fler marknader.

Vi ser det här som en start på ett nytt kapitel i Freetrailers historia och en början på att bli en folkaktie på vår nordiska hemmarknad.

Keep Sharing

Planerad notering på Spotlight Stock Market

Freetrailer Group A/S Sweden AB (publ) är godkänt för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 14 juni 2018. Kortnamn för bolagets aktie på Spotlight Stock Market är FREETR.

Teckningsgrad

Emissionen om cirka 14 MDKK tecknades till cirka 36 MDKK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 259%.

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen har registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer det totala antalet aktier i Freetrailer att uppgå till 9 199 171 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 6 899 378 DKK.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB och Gemstone Capital Aps är finansiella rådgivare i samband med nyemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB och Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab har agerat legal rådgivare. Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För frågor om anmälan och teckning av aktier

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64
SE-211 22 Malmö
Telefon: 040 - ­615 14 10
Fax: 040 - ­615 14 11
E­post: nyemission@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD 
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Freetrailer Group A/S

Det danska företaget Freetrailer grundades 2004 med det tydliga målet att skapa en ökad trafik till butiker på ett nytänkande och annorlunda sätt.

Idag har Freetrailer utvecklat en teknik och en attraktiv affärsmodell som innebär att Freetrailer kan låna ut trailers gratis genom samarbetspartners i både Danmark, Sverige och Norge.

Freetrailer har i sju år i rad mottagit börsens gasellpris för sitt nyskapande affärskoncept, och med fler än 2 miljoner utlåningar hittills är Freetrailer marknadsledande i Skandinavien. Freetrailer går nu till börsen för att skala upp verksamheten på både befintliga och nya, närliggande marknader.

Om oss

Freetrailer är ett teknikföretag som arbetar inom delningsekonomin. Bolaget har utvecklat en digital plattform som tillåter kunder att med hjälp av en applikation och ett elektroniskt lås, Freelock, att reservera, hämta och återlämna släpvagnar på den tid som kunder själv önskar. Tack vare Freetrailers självbetjäningsteknologi kan kunden själv välja om denne vill hyra en släpvagn genom en av Bolagets samarbetspartners eller om kunden föredrar att låna ett släp utan någon kontakt med Freetrailers partners.

Prenumerera

Dokument & länkar