Korrigering avseende information i memorandum

I Freetrailers memorandum för pågående noteringemission har fel siffror angetts på sida 42. Det är ett kopieringsfel hos leverantören, som uppstått i samband med att memorandumet layoutats, detta har nu korrigerats och rätt version finns att tillgå på både bolagets och Aktietorgets hemsida. Vi beklagar felet.

För mer information:

Allan Sønderskov Darré, CEO
Tel: +45 88 537 700
E-post: asd@freetrailer.dk

https://freetrailer.com/

Om oss

Freetrailer är ett teknikföretag som arbetar inom delningsekonomin. Bolaget har utvecklat en digital plattform som tillåter kunder att med hjälp av en applikation och ett elektroniskt lås, Freelock, att reservera, hämta och återlämna släpvagnar på den tid som kunder själv önskar. Tack vare Freetrailers självbetjäningsteknologi kan kunden själv välja om denne vill hyra en släpvagn genom en av Bolagets samarbetspartners eller om kunden föredrar att låna ett släp utan någon kontakt med Freetrailers partners.

Prenumerera

Dokument & länkar