Marknadsmeddelande 147/18 – Freetrailer Group A/S noteras på Spotlight Stock Market den 14 juni 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Freetrailer Group A/S:s aktie är den 14 juni 2018. Kortnamnet för aktien är FREETR.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 6 899 378 DKK fördelade på 9 199 171 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: FREETR
Aktienamn: Freetrailer  
ISIN-kod: DK0061026119
Orderboks-ID: 4DK2
CFI: ESVUFN
FISN: Freetrailer/-
Organisationsnummer: 28891938
LEI: 894500FZ8CLH62S2GH30 
Kvotvärde: 0,75 DKK
Första dag för handel: 14 juni 2018
Antal aktier: 9 199 171 
Marketsegment: ATDK
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts) 


Stockholm den 11 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Freetrailer är ett teknikföretag som arbetar inom delningsekonomin. Bolaget har utvecklat en digital plattform som tillåter kunder att med hjälp av en applikation och ett elektroniskt lås, Freelock, att reservera, hämta och återlämna släpvagnar på den tid som kunder själv önskar. Tack vare Freetrailers självbetjäningsteknologi kan kunden själv välja om denne vill hyra en släpvagn genom en av Bolagets samarbetspartners eller om kunden föredrar att låna ett släp utan någon kontakt med Freetrailers partners.