Om oss

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, är en intresseorganisation för Sveriges insamlingsorganisationer. FRII arbetar för etisk och professionell insamling och har som uppgift att verka för ett gynnsamt klimat i vårt land för frivilligarbete och för insamling. Alla medlemmar i FRII har 90-konto och tillämpar även FRIIs Kvalitetskod.De övergripande principerna i kvalitetskoden är respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten i organisationerna och bygga förtroende hos organisationernas givare.