Sveriges bästa rastvärd finns i Hässelby

Upp till en femtedel av skoldagen består av rast. För att uppmuntra och inspirera till mer rörelse på rasterna har Friskis&Svettis arrangerat en tävling om vem som är Sveriges bästa rastvärd och vilken skola som har den bästa skolgården. Tarmo Haverinen på Backluraskolan i Hässelby vann rastvärdstävlingen. 

 Vi vill med skolgårdstävlingen inspirera till roligare raster med mycket rörelse eftersom vi vet att det har positiva effekter för såväl barnens hälsa som skolresultat, säger Peter Wigert, generalsekreterare för Friskis&Svettis.

Rektorer, lärare, elever och föräldrar har skickat in bidrag och en jury bestående av skolgårdsexperter och Friskis&Svettis medarbetare har utsett vinnarna.

– Vi anser att Tarmo Haverinen på Backluraskolan i Hässelby är Sveriges bästa rastvärd för att han ser alla barn och med enkla medel uppmuntrar till lek och rörelse och tar tillvara de möjligheter som skolgården erbjuder, säger Peter Wigert

Juryns motivering lyder:

Backluraskolan i Hässelby har en stjärna som lyser lite extra på skolgården. Han heter Tarmo Haverinen och är en kreativ och positiv rastvärd som finns där för alla barn. Med enkla medel uppmuntrar han till lek och rörelse och tar tillvara de möjligheter som skolgården erbjuder. Här växlar aktiviteterna med årstiden och barnens olika intressen. Ett bra exempel på att Tarmo är en eldsjäl som inte tvekar att göra en extra ansträngning för barnen är att han varma dagar flyttar ut snickarbänkarna på skolgården. Att det dessutom är en förälder som nominerat Tarmo är övertygande och gör honom till en välförtjänt vinnare av titeln Årets rastvärd.

I tävlingen om bästa skolgård var det goda idéer som premierades. Det var inte nödvändigt att idag ha den bästa skolgården utan goda idéer om hur den kan skapas. I den kategorin vinner Mjälgaskolan i Borlänge som är en kommunal F-6 Montessoriskola.

Juryns motivering lyder:

För att skapa en bra skolgård som uppmuntrar till lek och rörelse är det viktigt att utgå från de platser och aktiviteter som redan är barnens favoriter och bygga vidare på det. En tråkig asfaltsyta som ges form och färg skapar lust att leka. Och om barnen ofta leker exempelvis hund eller häst, ja då bygger man banor och hinder med hjälp av hinkar, koner och backar. Just det gör man på Mjälgaskolan i Borlänge som har en skolgård där barn med sjutton olika nationaliteter leker på rasterna. Mjälgaskolan har inte Sveriges bästa skolgård idag, men kan tack vare sitt förhållningsätt till barnen och deras lek och att man ser skolgården som en plats där samhörighet och gemenskap skapas om några år ha det. Därför vinner de tävlingen.

I kategorin bästa skolgård belönas även Fjordskolan i Onsala och Stångenässkolan i Brastad.

Skolgårdstävlingen är ett resultat av en undersökning bland Sveriges rektorer som Friskis&Svettis genomförde 2013 och 2014 för att få svar på frågor om barns rörelse under skoldagen. Undersökningen visade att svenska rektorer anser att dagens elever rör sig för lite. Undersökningen visade också att de viktigaste åtgärderna för mer rörelse i skolan är bättre skolgårdar och vuxna lek- och rörelseinspiratörer.

– Friskis&Svettis vill få så många som möjligt att uppleva rörelseglädje och vi vet att goda vanor grundläggs tidigt. Därför är roligare och rörligare raster så viktiga, slår Peter Wigert fast.

Friskis&Svettis skolgårdstävling är en del i satsningen Alla Barnen som bland annat syftar till skapa bättre förutsättningar för barns rörelse i vardagen. Läs mer på www.friskissvettis.se/allabarnen

Juryn som utsåg de två vinnarna bestod av Peter Wigert, generalsekreterare Friskis&Svettis, Nina Forsberg, utvecklingsansvarig Friskis&Svettis, Fredrika Mårtensson, docent SLU Alnarp och Kristoffer Strehlenert, rektor St Hansskolan och Norrbackaskolan i Visby.

För ytterligare information kontakta:

Peter Wigert, generalsekreterare Friskis&Svettis
E-post: peter@friskissvettis.se
Mobil: 0739 40 35 80

Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål, ett leende. Idag tränar 529 579 medlemmar i 108 föreningar i Sverige, 22 228 medlemmar i 41 föreningar i Norge, samt 4 533 medlemmar i föreningar i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Luxemburg, Paris, London och Aberdeen. Tack vare 16 736 engagerade funktionärer erbjuder Friskis&Svettis lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. www.friskissvettis.se

Om oss

Friskis&Svettis är en av Sveriges största idrottsförening med över 530 000 medlemmar fördelade i 159 olika föreningar. I Sverige finns drygt 100 föreningar, resterande finns i Norge, Danmark och övriga Europa. Över 17000 ideella ledare och funktionärer ser varje vecka till att vi kan erbjuda lättillgänglig och lustfylld träning av hög kvalitet för alla. Läs mer på www.friskissvettis.se

Citat

Vi vill med skolgårdstävlingen inspirera till roligare raster med mycket rörelse eftersom vi vet att det har positiva effekter för såväl barnens hälsa som skolresultat.
Peter Wigert, generalsekreterare
Friskis&Svettis vill få så många som möjligt att uppleva rörelseglädje och vi vet att goda vanor grundläggs tidigt. Därför är roligare och rörligare raster så viktiga.
Peter Wigert, generalsekreterare