Sveriges bästa rastvärd finns i Trelleborg

Upp till en femtedel av skoldagen består av rast. För att uppmuntra och inspirera till mer rörelse i skolan har Friskis&Svettis arrangerat en tävlingen Sveriges bästa rastvärd. En enig jury har utsett Edin Kahrimanovic på Pilevallskolan i Trelleborg till Sveriges bästa rastvärd 2015.

– Vi har utsett Edin Kahrimanovic på Pilevallskolan i Trelleborg till Sveriges bästa rastvärd för att han ser alla barn. Med enkla medel uppmuntrar han till lek och rörelse och tar tillvara de möjligheter som skolgården erbjuder, säger Karin Nolke Grubbström.

Årets rastvärd 2015, Edin Kahrimanovic, från Trelleborg tycker om sitt jobb, älskar fotboll och i framtiden vill han starta en egen skola för barn med särskilda behov.

– Jag brinner för mitt jobb! Glädjen från barnen, kollegorna och föräldrarna är belöning.
En av mina största drivkrafter är att se de som har det tufft, att göra skillnad och finnas som en trygg vuxen, säger Edin Kahrimanovic.

Nomineringsprocessen till Sveriges bästa rastvärd har varit öppen för alla. Rektorer, lärare, elever och föräldrar har skickat in bidrag och en jury bestående av experter inom området barn och rörelse har utsett vinnaren som får ta emot priset på ett seminarium om barn och rörelse den 20 november.

– Med skolgårdstävlingen vill vi inspirera till roligare raster med mycket rörelse eftersom vi vet att det har positiva effekter för såväl barnens hälsa som skolresultat, säger Karin Nolke Grubbström, generalsekreterare för Friskis&Svettis.

Juryns motivering lyder:

På Pilevallskolan i Trelleborg finns rastvärden med stort R, Edin Kahrimanovic.  Med begränsad yta att röra sig på lyckas Edin skapa en trygg och kreativ miljö med lekar, tipsrunda, bollar, hopprep och bra musik. Till exempel kan han ta ut en musikanläggning på skolgården och dra igång musik för spontanrörelse under rasterna.

Edin är spindeln i nätet för skolans rastverksamheten för åk F-9 och för högstadiets ”rastrum”.  Alla elever vet vem Edin är, en juste vuxen som ser alla och engagerar sig. Han involverar eleverna i åk 5-6 som hjälp på de olika rastaktiviteterna.  Edin sätter stort fokus på rörelse. Han skapar vi-känsla på skolan.

Friskis&Svettis är stolta över att utse Edin Kahrimanovic till Årets rastvärd 2015.

Skolgårdstävlingen är ett resultat av en undersökning bland Sveriges rektorer som Friskis&Svettis genomförde 2013 och 2014 för att få svar på frågor om barns rörelse under skoldagen. Undersökningen visade att svenska rektorer anser att dagens elever rör sig för lite. Undersökningen visade också att de viktigaste åtgärderna för mer rörelse i skolan är bättre skolgårdar och vuxna lek- och rörelseinspiratörer.

Friskis&Svettis skolgårdstävling är en del i satsningen Alla Barnen som bland annat syftar till skapa bättre förutsättningar för barns rörelse i vardagen.

Läs mer på www.friskissvettis.se/allabarnen

För ytterligare information:
Karin Nolke Grubbström, generalsekreterare Friskis&Svettis
karin.nolke.grubbstrom@riks.friskissvettis.se
, 0708 11 83 94

Nina Forsberg, utvecklingsansvarig Friskis&Svettis
nina@friskissvettis.se
, 08 545 517 46


Om Friskis&Svettis

Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål, ett leende. Idag tränar 512 641 medlemmar i 108 föreningar i Sverige, 22 228 medlemmar i 40 föreningar i Norge, samt 4 533 medlemmar i föreningar i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Luxemburg, Paris, London och Aberdeen. Tack vare 16 736 engagerade funktionärer erbjuder Friskis&Svettis lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. www.friskissvettis.se

Taggar:

Om oss

Friskis&Svettis är en av Sveriges största idrottsförening med över 530 000 medlemmar fördelade i 159 olika föreningar. I Sverige finns drygt 100 föreningar, resterande finns i Norge, Danmark och övriga Europa. Över 17000 ideella ledare och funktionärer ser varje vecka till att vi kan erbjuda lättillgänglig och lustfylld träning av hög kvalitet för alla. Läs mer på www.friskissvettis.se

Media

Media

Dokument & länkar