FriSpar Bolån AB ändrar bolåneräntorna

FriSpar Bolån AB sänker räntan för lån med bindningstid mellan ett och tio år med 0,02 till 0,13 procentenheter. Tremånadersräntan lämnas oförändrad. Ändringen gäller från och med i morgon, den 8 november 2013.

FriSpar Bolån AB:s kunder har individuell ränta varför ingen tabellränta anges utan endast förändringen.

Bindningstid      Förändring (%)     
3-månader Oförändrad
1 år - 0,05 %
ca 2 år - 0,11 %
ca 3 år - 0,10 %
ca 4 år - 0,13 %
ca 5 år - 0,09 %
ca 7 år - 0,05 %
ca 10 år - 0,02 %

FriSpar Bolån AB lämnar bolån till kunder förmedlade av Sparbanken Öresund AB (publ) och Sparbanken Syd.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Månsson, Chef Privatmarknad, Sparbanken Öresund AB
Telefon: 040-608 11 30, magnus.mansson@sparbankenoresund.se

Henrik Nilsson, Lånaaffären, Sparbanken Syd
Telefon: 0411-82 21 77, Mobil: 0702-81 23 30, henrik.nilsson@sparbankensyd.se

Eric Perman, VD, FriSpar Bolån AB
Telefon: 054-17 44 33, Mobil: 0708-56 02 30, eric.perman@sbab.se

FriSpar Bolån AB är ett kreditmarknadsbolag med huvudsaklig verksamhet i delar av södra Sverige. Bolaget samägs av SBAB Bank AB Publ) 51%, Sparbanken Öresund AB (publ) 39,2% och Sparbanken Syd 9,8%.

Om oss

FriSpar Bolån AB är ett kreditmarknadsbolag med huvudsaklig verksamhet i delar av södra Sverige. Bolaget samägs av SBAB Bank AB Publ) 51%, Sparbanken Öresund AB (publ) 39,2% och Sparbanken Syd 9,8%.