FriSpar Bolån AB ändrar bolåneräntorna

FriSpar Bolån AB sänker räntan för lån med tre månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Övriga bindningstider lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med i idag, den 29 november 2013.

FriSpar Bolån AB:s kunder har individuell ränta varför ingen tabellränta anges utan endast förändringen.

Bindningstid      Förändring (%)     
3-månader - 0,05 %
1 år Oförändrad
ca 2 år Oförändrad
ca 3 år Oförändrad
ca 4 år Oförändrad
ca 5 år Oförändrad
ca 7 år Oförändrad
ca 10 år Oförändrad

 FriSpar Bolån AB lämnar bolån till kunder förmedlade av Sparbanken Öresund AB (publ) och Sparbanken Syd.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Månsson, Chef Privatmarknad, Sparbanken Öresund AB
Telefon: 040-608 11 30, magnus.mansson@sparbankenoresund.se

Henrik Nilsson, Lånaaffären, Sparbanken Syd
Telefon: 0411-82 21 77, Mobil: 0702-81 23 30, henrik.nilsson@sparbankensyd.se

Eric Perman, VD, FriSpar Bolån AB
Telefon: 054-17 44 33, Mobil: 0708-56 02 30, eric.perman@sbab.se

FriSpar Bolån AB är ett kreditmarknadsbolag med huvudsaklig verksamhet i delar av södra Sverige. Bolaget samägs av SBAB Bank AB Publ) 51%, Sparbanken Öresund AB (publ) 39,2% och Sparbanken Syd 9,8%.

Om oss

FriSpar Bolån AB är ett kreditmarknadsbolag med huvudsaklig verksamhet i delar av södra Sverige. Bolaget samägs av SBAB Bank AB Publ) 51%, Sparbanken Öresund AB (publ) 39,2% och Sparbanken Syd 9,8%.