FriSpar Bostadslån ändrar bolåneräntorna

FriSpar Bostadslån höjer listräntan på bolån med 3 månaders bindningstid med 0,10 procentenheter. Övriga löptider höjs med 0,05 eller 0,10 procentenheter.

Kunder med FriSpar Bostadslån har individuell ränta varför ingen tabellränta anges utan endast förändringen.

Bindningstid   Förändring (%)
3 månader   + 0,10 %
1 år   + 0,10 %
ca 2 år   + 0,10 %
ca 3 år   + 0,05 %
ca 4 år   + 0,05 %
ca 5 år   + 0,10 %
ca 7 år   + 0,10 %
ca 10 år   + 0,10 %

Produkten FriSpar Bostadslån är bolån till kunder förmedlade av Sparbanken Öresund AB (publ) och Sparbanken Syd. FriSpar Bostadslån är en bifirma till SBAB Bank AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Månsson, Chef Privatmarknad, Sparbanken Öresund AB
Telefon: 040-608 11 30, magnus.mansson@sparbankenoresund.se

Henrik Nilsson, Lånaaffären, Sparbanken Syd
Telefon: 0411-82 21 77, Mobil: 0702-81 23 30, henrik.nilsson@sparbankensyd.se

Eric Perman, KAM, SBAB
Telefon: 054-17 44 33, Mobil: 0708-56 02 30, eric.perman@sbab.se

FriSpar Bostadslån AB är ett kreditmarknadsbolag med huvudsaklig verksamhet i delar av södra Sverige. Bolaget samägs av SBAB Bank AB Publ) 51%, Sparbanken Öresund AB (publ) 39,2% och Sparbanken Syd 9,8%.

Om oss

FriSpar Bolån AB är ett kreditmarknadsbolag med huvudsaklig verksamhet i delar av södra Sverige. Bolaget samägs av SBAB Bank AB Publ) 51%, Sparbanken Öresund AB (publ) 39,2% och Sparbanken Syd 9,8%.