FRISQ, Sophiahemmet, CompuGroup Medical och Sophiahemmet Rehab Center inleder samarbete

FRISQ, Sophiahemmet, CompuGroup Medical (CGM) och Sophiahemmet Rehab Center (SRC) har tecknat avtal avseende digitala vårdplaner och patientinvolvering. Avtalet innebär initialt att Sophiahemmet Sjukhus och SRC kommer att använda vårdplanstjänsten FRISQ Care tillsammans med CGMs journalsystem CGM J4 och CGM TakeCare. Arbetet inleds med att utveckla vårdplanstjänsten för ett samarbetsprojekt mellan Sophiahemmet och SRC kring omhändertagande av rehabilitering vid psykisk ohälsa och förbättringar av läkarintyg vid sjukskrivning.

Sophiahemmet är en väletablerad aktör inom sjukvård, utbildning och patientnära forskning. SRC är en vårdgivare och konsult inom hälso- och arbetsmiljöområdet med fokus på effektiv koordinering av hälso- och rehabiliteringsinsatser. Bland annat arbetar man ihop inom det SKL-finansierade projektet kring tidig arbetsplatsintervention vid begynnande psykisk ohälsa. Arbetet omfattar bland annat läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och hälso- och rehabvägledare.

Genom samarbetet kommer FRISQ att tillhandahålla digitala vårdplaner, integrerade mot journalsystemen TakeCare och CGM J4, till de olika verksamheterna. Det innebär också att patienterna med hjälp av FRISQ Care får en sammanhållen digital vårdplan och nya kommunikationsmöjligheter med vården.

- Sophiahemmet är som ett vårdsystem i miniatyr och deras verksamhet går helt i linje med det FRISQ brinner för – patientinvolvering, evidensbaserade processer och fokus på vård med hög kvalitet. Vi är därför otroligt glada över det här samarbetet, säger FRISQ:s VD Martin Irding.

- Samarbete med FRISQ och CGM är en väldigt stark kombination som skapar nya möjligheter. Med samarbetet hoppas vi kunna utveckla vår verksamhet och fortsätta ligga i framkant när det gäller att erbjuda bra vård som involverar patienten, säger Sophiahemmets VD Peter Seger och SRCs VD Stefan Andersson.

- Att stötta utvecklingen av integrerade, digitala vårdplaner mot flera av våra journalsystem och därmed ge Sophiahemmet och SRC möjligheten till sammanhållna vårdkedjor är en viktig del i att möjliggöra moderna IT-tjänster för våra kunder, säger CGM:s svenska VD Daniel Andersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD FRISQ, martin.irding@frisq.se

Peter Seger, VD Sophiahemmet, peter.seger@sophiahemmet.se

Stefan Andersson, VD SRC, stefan.andersson@sophiahemmet.se

Daniel Andersson, VD CGM Sverige, daniel.andersson@cgm.com

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se.

Om FRISQ

FRISQ utvecklar digitala verktyg för en personcentrerad vård. Våra tjänster är ett stöd i vardagen för vårdpersonal och ger patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård. Läs mer på www.frisq.se  

Bolaget har cirka femton medarbetare och är sedan 2016 listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. Bolagets Certified Adviser är Remium Holding Nordic AB (www.remium.com, tel 08-454 32 00).

Om Sophiahemmet

Sophiahemmet är en ideell förening som bedriver sjukvård, utbildning och patientnära forskning sedan 1884 genom verksamheterna Sophiahemmet sjukhus och Sophiahemmet Högskola.

Sophiahemmet sjukhus erbjuder högspecialiserad sjukvård, dels i egen regi och dels genom ett 40-tal välrenommerade, självständiga vårdgivare i en sk vårdgalleria. Sjukhuset har ett tydligt fokus på kvalitet och patientsäkerhet och engagerar närmare 350 specialistläkare med olika inriktning.

Om Sophiahemmet Rehab Center (SRC)

SRC erbjuder kvalificerade individ-, grupp- och organisationsinriktade tjänster inom arbetsmiljö och hälsoområdet samt inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet med verksamheten är att ge förutsättningar för hållbar hälsa och arbetsmiljö.

Om CompuGroup Medical (CGM)

CGM är en global leverantör av e-hälsolösningar med verksamhet i över 40 länder. I Sverige är CGM marknadsledande när det kommer till IT-system för såväl primärvård och sjukhus som för elevhälsa och företagshälsovård.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Sophiahemmet är som ett vårdsystem i miniatyr och deras verksamhet går helt i linje med det FRISQ brinner för – patientinvolvering, evidensbaserade processer och fokus på vård med hög kvalitet. Vi är därför otroligt glada över det här samarbetet.
Martin Irding, VD på FRISQ
Samarbete med FRISQ och CGM är en väldigt stark kombination som skapar nya möjligheter. Med samarbetet hoppas vi kunna utveckla vår verksamhet och fortsätta ligga i framkant när det gäller att erbjuda bra vård som involverar patienten.
Sophiahemmets VD Peter Seger och SRCs VD Stefan Andersson
Att stötta utvecklingen av integrerade, digitala vårdplaner mot flera av våra journalsystem och därmed ge Sophiahemmet och SRC möjligheten till sammanhållna vårdkedjor är en viktig del i att möjliggöra moderna IT-tjänster för våra kunder.
Daniel Andersson, VD CGM Sverige