FRISQ lanserar FrisqVet: en helt ny e-receptlösning för veterinärer

Som tidigare kommunicerats har FRISQ ett samarbete med Sveriges Veterinärförbund, i syfte att bidra till bättre kommunikationsvägar mellan veterinärer och djurägare samt öka tillgängligheten på djurmedicin. Tillsammans har vi nu tagit fram e-receptlösningen FrisqVet som lanseras i samband med Veterinärkongressen den 9–10 november på SLU – Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Senaste året har FRISQ haft stort fokus på tjänsten FRISQ Care som presenterats på flera seminarier under hösten. Vid sidan av detta lanseras nu produkten FrisqVet, som marknadsförs i samarbete med Sveriges Veterinärförbund. Genom en unik koppling till FRISQ Recept har veterinären via verktyget möjlighet att skicka meddelanden och receptnotiser direkt till djurägarens mobil. FrisqVet är en apoteksoberoende e-receptlösning och fungerar på dator, smartphone och läsplatta vilket möjliggör för veterinären att arbeta på kliniken, på fältet eller hemifrån.

FRISQ:s VD Martin Irding:

- FRISQ Care verkar i gränslandet mellan vårdgivare och patient och på samma sätt vill vi med FrisqVet öka kommunikationsmöjligheterna mellan veterinär och djurägare. För många människor är djur en självklar del av familjen, en viktig hobby eller betydelsefulla för försörjningen. Då är det förstås viktigt att även djurens hälsa och sjukvård tillgodoses på bästa sätt. Vi ser det här projektet som en spännande möjlighet att närma oss djursjukvården.

FrisqVet kommer lanseras under Veterinärkongressen den 9–10 november på SLU i Uppsala och FRISQ kommer vara på plats för att dema och visa upp verktyget.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se


OM FRISQ

FRISQ utvecklar digitala verktyg för en patientcentrerad vård. Våra tjänster är ett stöd i vardagen för vårdpersonal och ger patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård.

Med FRISQ på plats kan vården arbeta mer processorienterat, med rätt IT-stöd för att sömlöst kunna dokumentera, planera och kommunicera – inom teamet och med patienten.

Patienten kan dela hälsovärden direkt med vården från sin mobiltelefon, läsa sin journal och beställa hem hela familjens läkemedel direkt till dörren.

FRISQ följer både nationella och internationella standards för hälso-och sjukvårdsdata och uppfyller kommande EU-dataskyddsförordning. Självklart byggs våra tjänster på den senaste tekniken, med moderna gränssnitt för både vårdgivare och patient.

Vi på FRISQ strävar efter att utveckla och leverera nästa generations vårdlösningar för patienter, anhöriga, vård och forskning. Läs mer på www.frisq.se

Bolaget är sedan 2016 listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com, tel 08-454 32 00).


Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 12:00 CET.

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

FRISQ Care verkar i gränslandet mellan vårdgivare och patient och på samma sätt vill vi med FrisqVet öka kommunikationsmöjligheterna mellan veterinär och djurägare. För många människor är djur en självklar del av familjen, en viktig hobby eller betydelsefulla för försörjningen. Då är det förstås viktigt att även djurens hälsa och sjukvård tillgodoses på bästa sätt. Vi ser det här projektet som en spännande möjlighet att närma oss djursjukvården.
Martin Irding