A-aktieägare i Frontec stämplar om till B-aktier

A-aktieägare i Frontec stämplar om till B-aktier. Frontecs A-aktieägare har stämplat om 800 000 av sina 3 440 000 A-aktier till B-aktier. Detta innebär att de röststarka A-aktiernas röstandel går ner från 59% till 52%. Därmed fördelas Frontec-aktien enl följande: A-aktier 2 640 000 B-aktier 23 710 622 C-aktier 509 186 Totalt 26 859 808 Mer information : Carl-Erland Schröder, tel 08 470 22 62 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00860/bit0002.pdf

Dokument & länkar