Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 1999

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 1999 Frontec Nordics (konsultrörelsen) nettoomsättning ökade med 49% till 758 MSEK (508). 20% av tillväxten var organisk. Nordics rörelseresultat uppgick till 41 MSEK (19). Både verksamhetsområde Teknik och IT har profilerats, och utvecklats positivt med fortsatt förbättrad rörelsemarginal. Rörelsemarginalen blev 5,4% (3,7). Viewlocitys (fd Software-AMT) nettoomsättning ökade med 50% till 120 MSEK (80). Rörelseresultatet uppgick till -111 MSEK (-57). Det är den fortsatta satsningen på marknadsföring och organisations-uppbyggnad som belastar Viewlocitys resultat. * Koncernens nettoomsättning för de första nio månaderna ökade med 46% till 897 MSEK (616). * Koncernens resultat efter skatt och minoritetsandel blev -31 MSEK (-41). * Resultatet per aktie blev -1,09 SEK (-1,75). * Ytterligare ägarspridning i Viewlocity pågår och beräknas vara genomförd under fjärde kvartalet 1999. * Arbetet med en Nasdaq-notering under år 2000 fortsätter. * SPP har aviserat att 48 MSEK av överkonsolideringen har allokerats till bolag inom Frontec-koncernen. [REMOVED GRAPHICS][REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991115BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991115BIT00140/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar